แพคเกจ ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N)

แพคเกจ ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ดอยอินทนนท์ - “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” -เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา-ตลาดม้ง-สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์

ช่วงเช้า    รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
รถรับ เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ 

10.00 น.    ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร 

10.30 น.    เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

11.00 น.    นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ

13.00 น.    เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

14.00 น.   แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร 

นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร 

17.30 น.    เข้าเช็คอินที่ ทัชสตาร์รีสอร์ท - รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย ไม่รวมอาหารเย็น )

วันที่ 2

วัดพระธาตุศรีจอมทอง- ออบหลวง Unseen in Thailand -สวนสนบ่อแก้ว -ถ้ำแก้วโกมล- วัดพระธาตุดอยกองมู

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้นแวะไหว้พระ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

เส้นทางเริ่มต้นสู่ 1,864 โค้ง แต่ก่อนจะเดินทางเข้าสู่หลายพันโค้งนั้น ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เต็มไปด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับพักทำใจก่อนต่อสู้กับหลายพันโค้งแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจ.แม่ฮ่องสอน แวะชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ 

จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว ภาพยนตร์รักแห่งปีเรื่อง “รักจัง”กับฉากต้นสนสวยๆ เรียงรายอย่างเป็นระเบียบไกลสุดลูกหูลูกตาในเรื่องได้ มีแปลงทดลองปลูกสนสามใบและยูคาลิปตัสของกรมป่าไม้เพื่อทำเยื่อกระดาษบนพื้นที่กว่า 2,072 ไร่

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.แม่สะเรียง

13.00 น.    ออกเดินทางต่อไป ถ้ำแก้วโกมล(เปลี่ยนเป็นรถสองแถว) ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก (คือ ออสเตรเลีย จีน และประเทศไทย) เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ ตัวถ้ำเป็นโพรงลึกตรงลงไปด้านล่าง (ลูกค้า ต้องค่อย ๆ ไต่ลงไงอย่า'ระมัดระวัง) ทางเข้าทางออกมีทางเดียว อากาศที่ไหลเวียนมีจำกัด ดังนั้นเพื่อให้การเที่ยวชมเป็นไปด้วยความปลอดภัยจึงต้องมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ละรอบไม่ให้แออัดจนเกินไป

(สามารถเปลี่ยนจากถ้ำแก้วโกมล เป็น ทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอได้ ช่วงระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

17.00 น.    เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมูสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน 

18.30 น.    เข้าเช็คอินที่ โรงแรมใบหยกชาเลต์หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.30 น.    รับประทานอาหารเย็น และ เดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (ไม่รวมอาหารเย็น) 

เที่ยวชม หนองจองคำหนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน 
ชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝดที่ วัดจองคำและวัดจองกลาง

วันที่ 3

ปางอุ๋ง-ภูโคลน- วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล (ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน)-จุดชมวิวหยุนไหล (พระอาทิตย์ตกดิน)

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า และ เช็คเอาท์ จากที่พัก เดินทางไป สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน (ลูกค้าสามารถทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าได้ครับ)

08.00 น.   จากนั้นเดินทางไปยังปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ 

10.00 น.    เที่ยว ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตร 
ที่ได้รับการยอมรับจากสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน หน้าถ้ำปลา(ร้านอาหารท้องถิ่น)ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจาก ถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเรียกชื่อว่าปลามุงหรือปลาคัง หรือปลาพลวง

13.00 น.   เดินทางต่อไป อ.ปาย 2 -3 ชั่วโมง 

16.00 น.    เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮูหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.ปาย ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชม กราบไหว้สักการะ

เที่ยว หมู่บ้านสันติชล (ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน) สร้างจำลองแบบกำแพงเมืองจีน วิถีชีวิตคนจีนยูนาน มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา มีม้า และมีเครื่องเล่นแบบยูนาน

เดินทางไป ชม จุดชมวิวหยุนไหล (พระอาทิตย์ตกดิน)หยุนไหลอยู่บนทำเลที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพของอ.ปายได้อย่างกว้างขวางและงดงามที่สุดสามารถนั่งจิบชาและของว่างร้อนๆ ไปพร้อมๆกับการรอดูพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาด้านล่าง

18.30 น.    เข้าเช็คอินที่ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเย็น)

19.30 น.    เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปายในตอนกลางคืนทั้งถนนจะปิดการจราจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเลือกซื้อสินค้า มีร้านขายของแบกะดินสลับกับร้านค้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน สินค้าที่นี่มักเป็นของที่ระลึกเก๋ไก๋ หรือสินค้า hand madeน่ารักๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสด และการแสดงเปิดหมวกต่างๆที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินปายระหว่างทางอีกด้วย

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

 • เดอะซิลวาน่า ปาย
 • บ้านโชคดีปาย (ปาย)
 • ปายดูร์ซี รีสอร์ท (ปาย)
 • บ้านต้นไม้ (ปาย)
 • โยมาปาย (ปาย)
 • ลิลูปาย (ปาย)
 • ใบหยกชาเลต์ (แม่ฮ่องสอน)
 • เฟิร์นริมธารรีสอร์ท (แม่ฮ่องสอน)
 • แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินน์ (แม่ฮ่องสอน)

วันที่ 4

ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) -โป่งเดือดป่าแป๋-น้ำตกหมอกฟ้า-วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

05.00 น.    เช็คเอาท์จากที่พัก (อาหารเช้าจะเป็น ABF BOXจากโรงแรม )

เดินทางไป ชมทะเลหมอก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมาก ชม พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ในช่วงฤดูหนาวสภาพธรรมชาติที่สวยงามของจุดชมวิวนี้  ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) 

09.30 น.    แวะโป่งเดือดป่าแป๋ เป็นน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด และมีจัดนิทรรศการลักษณะของน้ำพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้ำพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ (มีบริการแช่ ที่อุทยาน ให้ลูกค้าตามอัธยาศัย)

11.00 น.     แวะเที่ยวชม น้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร
ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ 

12.00 น.     แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    เดินทางไปนมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

15.00 น.    แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ หรือ ตลาดวโรรส

ช่วงเย็น    และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***จบทริป***

อัตรานี้รวม

 • ที่พัก 3 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

Period Detail Price  
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 2 ท่าน THB 10,500
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 3 - 4 ท่าน THB 8,500
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 5 - 7 ท่าน THB 7,500
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 8 - 10 ท่าน THB 6,500
Booking

ราคา

THB 6,500

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more