Group Pack! <เกาะกง-สีหนุวิว-โบโก-เกาะกง> (3D2N)

Group Pack! <เกาะกง-สีหนุวิว-โบโก-เกาะกง> (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

บ้านหาดเล็ก - เกาะกง

คณะออกเดินถึงบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่ รอรับคณะที่หาดเล็กและนำคณะผ่านพิธีกรรมตรวจคนเข้าเมืองไทย-กัมพูชา

 • 11.00  นำคณะถึงโรงแรมนัททรี และเช็คอิน , พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 12:00  คณะพร้อมกันที่ ล้อบบี้ของโรงแรม, รับประทานอาหารพร้อมกัน ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • 13:00  นำคณะออกเดินทางจาก โรงแรม ไปชม (Bangkayak) ป่าโกงกางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพื้นที่ 25,000 ไร่ และข้ามสะพานแขวน , ขึ้นหอคอย เพื่อชมป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
 • หลังจากนั้น นำท่านไปน้ำตกตาไต ระยะ30 ก.ม.   
 • จากบางคะยัก, จอดรถที่สะพานข้ามแม่น้ำตาไต, และล่องเรือจากตีนสะพานไปน้ำตกชมป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์.
 • น้ำตกตาไต ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำไหลตลอดทั้งปี  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าเสาธง จังหวัดเกาะกง เที่ยวชมเมืองและแวะซื้อสินค้าพื้นเมือง และนำคณะกลับโรงแรมฯ
 • 19:00 คณะรับประทานอาหารเย็น พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรมฯหลังจาก รับประทานอาหารเสร็จพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เกาะกง-สีหนุวิว-กำปอด-โบโก

 • 07:00  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม ฯและเช็คเอ้าท์
 • 07:30  นำคณะออกเดินทางจากโรงแรมนัททรี  ถึงนาเกลือ.
 • 12:00  เดินทางถึงสีหนุวิว รับประทาน อาหารกลางวัน  ที่ห้องอาหารพื้นเมือง. 
 • 13.00  พาคณะออกเดินทางไปน้ำตกบาลชาย เป็นน้ำตกที่สวยยังเป็นอุทยานแห่งชาติกัมปง สมห่างจากสีหนุวิว 16 กิโลเมตร   หลังจากคณะได้สนุกกับการเล่นน้ำ พาคณะเดินทางกลับสีหนุวิว เพื่อพักผ่อนตาม ชายหาดเมืองสีหนุวิว เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศและมีท่าเรือน้ำลึก  มีชายหาดที่สวยงามเช่น หาดโอเชอเตีย มีชายหาดที่ยาว น้ำตื้น คนนิยมเล่นกีฬาทางน้ำ, หาดปรัมปรีจอร์น เป็นชายหาดแคบ มีน้ำลึก มีคลื่นลมแรง ,หาดอบเจย เป็นชายหาดที่สวยและเป็นที่นิยม เป็นสถานที่พักผ่อน , เกาะปั๊วะ (เกาะงู) เป็นเกาะที่สวยงามห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร.
 • 14.00  พาคณะออกเดินทางออกจากสีหนุวิว มุ่งหน้าสู่เทือกเขาโบโก ระยะทาง130กิโลเมตรก่อนถึงจังหวัดกัมปอด 15 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายจากเส้นทางหลักจนถึงหลังเขาระยะทาง 30 กิโลเมตร เส้นทางได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง บนหลังเขามีแหล่งท่องเทียว เช่น พระราชวังเก่า, วัดเก่าแก่, และมีโบสถ์ หมู่บ้านและฐานทัพเก่าของฝรั่งเศสสมัยยึดครองกัมพูชาในอดีตและยังซากของคาสิหลงเหลืออยู่. ปัจจุบันกลุ่มเจ้าของโรงแรม Sokha Hotel และเจ้าของน้ำมัน โซจิเมค ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาให้สร้างโรงแรมขนาดใหญ่มีห้อง 800 ห้อง 400 ห้องเสร็จ และเปิดให้บริการแล้ว และยังมีคาสิโนขนาดใหญ่ และกำลังดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ขนาดใหญ่, ศูน์สินค้า , แหล่งบันเทิง, ศูนย์การกีฬาและแหล่งสันทนาการอีก.
 • 16.30  นำคณะเดินทาง ไปกำปอดและเช็คอินที่โรงแรมไดส์มอนด์
 • 17.30  ออกเดินไป ล่องเรือแม่น้ำกำปอด
 • 18.30  เดินทางไป รับประทานอาหารที่ร้านอาหารพื้นเมือง
 • 21.30  พาคณะกลับที่พักโรงแรมฯ

วันที่ 3

กำปอด-เกาะกง-ชายแดนบ้านหาดเล็ก ( ไทย )

 • 0700-08.00   อาหารเช้า
 • 08.15  เช็คเอ๊าท์และออกเดินทางมุ่งสู่ชายแดน
 • 12.00  แวะรับประทานอาหรเที่ยงที่สะเปรียงรุง
 • 15.30  ถึง  เกาะกง และ ชายแดนกัมพูชา-ไทย
 • 16.00  ผ่านด่านกัมพูชาและไทยเดินทางข้ามไปฝั่งไทย.

....................

*** โปรแกรมนี้เป็นราคาเหมา Group ตั้งแต่ 31 คนขั้นไป *** 

*** หากลูกค้าเดินทางจำนวนไม่ถึงที่กำหนด จะมี คชจ.เพิ่มเติม *** สามารถติดต่อสอบถามมาที่ Id line: zizzeedotcom

ราคานี้รวม

 • ค่าห้องพัก 2 คืน (สำหรับแขก 2 ท่าน ) Standard room
 • ค่าอาหาร เช้า 2 มื้อ, อาหารเที่ยง 3 มื้อ, อาหารเย็น 2 มื้อ
 • อำนวยความสะดวก ตม.
 • ค่านำเที่ยวตามโปรแกรม 
 • ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทย
 • ค่าน้ำดื่มบนรถ

ราคาไม่รวม

 • ค่ารถบริการ มา จ.ตราด  (หากต้องการสามารถติดต่อ สายด่วน! ที่เบอร์ 02-116 6767)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าภาษี 7%

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง            

 • วางเงินมัดจำ ณ วันที่ทำการจอง 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หาก ไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเดินทาง
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more