ทัวร์ <3 เกาะ> ระนอง  (one day trip) ทัวร์ <3 เกาะ> ระนอง  (one day trip)

ทัวร์ <3 เกาะ> ระนอง (one day trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

อุทยานแห่งชาติแหลมสน - เกาะค้างคาว - เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย)-เกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง

**ทัวร์นี้เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม  - 15 พฤษภาคม   (จะมีการปิดเกาะทุกๆ ปี) เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน

โปรแกรม 1 วัน :   07.00 น.-17.30 น.

07:30 น.   รถรับจากโรงแรมที่พัก

08:30 น.   ถึงศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง รับประทานอาหารว่าง และรับฟังคำบรรยายจากไกด์

09:00 น.   เดินทางถึงท่าเรือในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนลงเรือหัวโทง นำท่านออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะค้างคาว

10.00 น.   ถึงจุดดำน้ำแห่งแรกเกาะค้างคาว เกาะที่ยังเป็นธรรมชาติไม่มีสิ่งก่อสร้าง ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลใสมาก และสามารถมองเห็นปะการังได้แม้แต่ยืนอยู่ริมหาด มีปลาทะเลสีสวยมากมายรวมทั้งปลานีโม่ และปลาเสือ ปะการังยังสมบูรณ์ บนเกาะเป็นที่พักของฝูงค้างคาวแม่ไก่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะค้างคาว

11.30 น.   นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) เป็นเกาะที่มีอ่าวเป็นชาวหาดโค้งจนเกือบเข้ามาติดกัน เป็นรูปเขาควายลักษณะคล้าย ลากูน มีทรายขาวสะอาดสวยงาม และน้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการังได้ตลอดแนว รอบ ๆ เกาะ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะ (อาหารกล่อง) และซีฟู้ด

14.00 น.    เดินทางถึงเกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง เป็นเกาะที่มีทรายละเอียดอ่อนนุ่มเท้าขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่นซึ่งแต่ก่อนเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่น ชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะญี่ปุ่น

14.30 น.    เรือออกจากเกาะญี่ปุ่น มุ่งหน้ากลับท่าเรือบางเบน

15.30 น.    ถึงศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมรับประทานอาหารว่าง

17.30 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข *** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***

ทัวร์นี้รวม

  • ทริปทัวร์ 3 เกาะระนอง1 วัน (ด้วยเรือหางยาว)
  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว 
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
  • อาหารกลางวัน1มื้อ 
  • อาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำอัดลม และผลไม้

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย

  • ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
  • ชุดสำหรับเปลี่ยนหลังจากเล่นน้ำ

*************//***************

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more