ดำน้ำเกาะหลาวเหลียง-ตะเกียง (one day trip)

ดำน้ำเกาะหลาวเหลียง-ตะเกียง (one day trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เกาะหลาวเหลียง - เกาะตะเกียง

เกาะหลาวเหลียง ไข่มุกเม็ดสุดท้ายแห่งท้องทะเลอันดามันในหมู่เกาะเภตรา สามารถดำน้ำดูปะการังได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก-รับประทานอาหารเที่ยง-เกาะตะเกียง ดำน้ำดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยปะการังแผ่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังพุ่มไม้ ปะการังผักกาด

08.00 น.  รถรับจากจุดนัดหมายในเมือง 

09.00 น.  พร้อมกันที่ (ท่าเทียบเรือปากเมง)

09.30 น.  เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลาวเหลียง ไข่มุกเม็ดสุดท้ายแห่งท้องทะเลอันดามันในหมู่เกาะเภตรา สามารถดำน้ำดูปะการังได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ณ เกาะหลาวเหลียงพี่-น้อง ชมความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังอ่อน และเป็นแหล่งสัมปทานรังนก

11.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางมุ่งสู่เกาะตะเกียง เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยปะการังแผ่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังพุ่มไม้ ปะการังผักกาด 

16.00 น.  เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากเมง

...............//.................

หมายเหตุ

*** รับ - ส่งในตัวเมืองเพิ่มท่านละ 100 บาท / ท่าน***

อัตรานี้รวม

  • ค่าเรือท่องทะเล 
  • อาหารเที่ยง(บุฟเฟ่) 
  • อุปกรณ์ดำน้ำ มัคคุเทศก์
  • ผลไม้ อาหารว่าง กาแฟ น้ำอัดลม น้ำ-น้ำแข็ง 
  • ขนมเค้กเมืองตรัง ค่าประกันภัยการเดินทาง 

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศ **

ราคานี้ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับชาวต่างชาติ (200 บาท สำหรับทะเลตรัง และ 400 บาท สำหรับเกาะรอก)

Period Detail Price  
1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่/ท่าน เรือเร็ว (10 ท่านขึ้นไป) THB 1,800
Booking
1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่ เรือทัวร์ (10 ท่านขึ้นไป) THB 1,400
Booking

ราคา

THB 1,400

1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 63

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more