แพคเกจ ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย (3D2N) แพคเกจ ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย (3D2N) แพคเกจ ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย (3D2N)

แพคเกจ ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ออบหลวง Unseen in Thailand -สวนสนบ่อแก้ว -ถ้ำแก้วโกมล-วัดพระธาตุดอยกองมู

ช่วงเช้า   รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไป จ.แม่ฮ่องสอน 

เส้นทางเริ่มต้นสู่ 1,864 โค้ง แต่ก่อนจะเดินทางเข้าสู่หลายพันโค้งนั้น ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เต็มไปด้วยธรรมชาติเหมาะสำหรับพักทำใจก่อนต่อสู้กับหลายพันโค้งแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจ.แม่ฮ่องสอน

แวะชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ 

จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว 
ภาพยนตร์รักแห่งปีเรื่อง “รักจัง”กับฉากต้นสนสวยๆ เรียงรายอย่างเป็นระเบียบไกลสุดลูกหูลูกตาในเรื่องได้ มีแปลงทดลองปลูกสนสามใบและยูคาลิปตัสของกรมป่าไม้เพื่อทำเยื่อกระดาษบนพื้นที่กว่า 2,072 ไร่

12.00 น.   แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.แม่สะเรียง

13.00 น.   ออกเดินทางต่อไป ถ้ำแก้วโกมล(เปลี่ยนเป็นรถสองแถว) ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก 
(คือ ออสเตรเลีย จีน และประเทศไทย) เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ ตัวถ้ำเป็นโพรงลึกตรงลงไปด้านล่าง (ลูกค้า ต้องค่อย ๆ ไต่ลงไปอย่างระมัดระวัง) 
ทางเข้าทางออกมีทางเดียว อากาศที่ไหลเวียนมีจำกัด ดังนั้นเพื่อให้การเที่ยวชมเป็นไปด้วยความปลอดภัยจึงต้องมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 
แต่ละรอบไม่ให้แออัดจนเกินไป

(สามารถเปลี่ยนจากถ้ำแก้วโกมล เป็น ทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอได้ ช่วงระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

17.00 น.   เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมูสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน 

18.30 น.   เข้าเช็คอินที่ โรงแรมใบหยกชาเลต์หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.30 น.   รับประทานอาหารเย็น และ เดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (ไม่รวมอาหารเย็น) 

เที่ยวชม   หนองจองคำหนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน 
ชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝดที่ วัดจองคำและวัดจองกลาง

 กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

 • ใบหยกชาเลต์ (แม่ฮ่องสอน)
 • เฟิร์นริมธารรีสอร์ท (แม่ฮ่องสอน)
 • แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินน์ (แม่ฮ่องสอน)

วันที่ 2

ปางอุ๋ง-ภูโคลน- วัดน้ำฮู-จุดชมวิวหยุนไหล (พระอาทิตย์ตกดิน)- ถนนคนเดินเมืองปาย

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า และ เช็คเอาท์ จากที่พัก เดินทางไป สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน (ลูกค้าสามารถทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าได้ครับ)

08.00 น.  จากนั้นเดินทางไปยังปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ 

10.00 น.   เที่ยว ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตร ที่ได้รับการยอมรับจากสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

12.00 น.   แวะรับประทานอาหารกลางวัน หน้าถ้ำปลา(ร้านอาหารท้องถิ่น)
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจาก ถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเรียกชื่อว่าปลามุงหรือปลาคัง หรือปลาพลวง

13.00 น.   เดินทางต่อไป อ.ปาย 2 -3 ชั่วโมง 

16.00 น.   เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮูหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.ปาย ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชม กราบไหว้สักการะ

เที่ยว หมู่บ้านสันติชล (ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน) สร้างจำลองแบบกำแพงเมืองจีน วิถีชีวิตคนจีนยูนาน มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา มีม้า
และมีเครื่องเล่นแบบยูนาน

เดินทางไป ชม จุดชมวิวหยุนไหล (พระอาทิตย์ตกดิน)หยุนไหลอยู่บนทำเลที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพของอ.ปายได้อย่างกว้างขวางและงดงามที่สุด
สามารถนั่งจิบชาและของว่างร้อนๆ ไปพร้อมๆกับการรอดูพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาด้านล่าง

18.30 น.   เข้าเช็คอินที่ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเย็น)

19.30 น.   เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปายในตอนกลางคืนทั้งถนนจะปิดการจราจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเลือกซื้อสินค้า มีร้านขายของแบกะดิน
สลับกับร้านค้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน สินค้าที่นี่มักเป็นของที่ระลึกเก๋ไก๋ หรือสินค้า hand madeน่ารักๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสด และการแสดงเปิดหมวกต่างๆที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินปายระหว่างทางอีกด้วย

 กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) เดอะซิลวาน่า /บ้านโชคดีปาย (ปาย)/ปายดูร์ซี รีสอร์ท (ปาย) /บ้านต้นไม้ (ปาย) /โยมาปาย (ปาย) /ลิลูปาย (ปาย)

วันที่ 3

โป่งเดือดป่าแป๋ - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) - ร้านวนัสนันท์ หรือ ตลาดวโรรส

05.00 น.    เช็คเอาท์จากที่พัก (อาหารเช้าจะเป็น ABF BOXจากโรงแรม )

เดินทางไป ชมทะเลหมอก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมาก ชม พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ในช่วงฤดูหนาว
สภาพธรรมชาติที่สวยงามของจุดชมวิวนี้ ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) 

09.30 น.   แวะโป่งเดือดป่าแป๋ เป็นน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด และมีจัดนิทรรศการลักษณะของน้ำพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้ำพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ(มีบริการแช่ ที่อุทยาน ให้ลูกค้าตามอัธยาศัย)

11.00 น.    แวะเที่ยวชม น้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตรด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ 

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   เดินทางไปนมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้
และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

15.00 น.    แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ หรือ ตลาดวโรรส

ช่วงเย็น   และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***จบทริป**

อัตรานี้รวม

 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more