แพคเกจ ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด (3D2N) แพคเกจ ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด (3D2N) แพคเกจ ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด (3D2N)

แพคเกจ ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ช่วงเช้า    รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

13.00 น .   เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" 

14.30 น.    เดินทางไป อ. แม่ริม เที่ยว ชมสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ Canopy Walkwayเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

17.30 น.    ขึ้นม่อนแจ่ม เข้าเช็คอินที่ ม่อนอิงดาวรีสอร์ท หรือ ม่อนแจ่มแค้มปิ้งรีสอร์ท (รับประทานอาหารเย็นได้ที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย)

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

วันที่ 2

ณ.ดอยม่อนแจ่ม -ปางช้างแม่สา -นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน- เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / นั่งเรือ ไปที่เรือนแพเอกชัย

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก

08.00 น.    ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

09.00 น.    เดินทางไป ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย จะได้สัมผัสบรรยากาศ ช้างอาบน้ำ , หรือช้างที่สามารถวาดภาพวิวทิวทัศน์ออกมาได้อย่างสวยงาม ,การแสดงโชว์ต่างๆของช้าง (ราคาไม่รวมขี่ช้าง)

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    แวะศาลากาแฟ นั่งชิวๆ ชิมกาแฟ และถ่ายรูปบรรยากาศร่มรื่นน่ารักๆได้ที่นี่

จากนั้นเดินทางไปเขื่อนแม่งัด แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

15.00 น.    ถึง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / นั่งเรือ ไปที่เรือนแพเอกชัย พักผ่อนเล่นน้ำที่นี่ได้ ตามอัธยาศัย *เป็นที่พักแพ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ของน้ำ ภูเขา และสายหมอกในยามเช้า สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

(สามารถเปลี่ยนที่พักไปเป็นที่ Mountain Float ภูเขาลอยน้ำ เชียงใหม่ **เพิ่มค่าใช้จ่าย**ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเปลี่ยนได้ค่ะ)

ช่วงเย็น    รับประทานอาหารเย็นที่แพ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

วันที่ 3

บ่อสร้างสันกำแพง-น้ำพุร้อนสันกำแพง-ตลาดวนัสนันท์

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ ถ่ายรูป ชมวิวยามเช้าที่แพ จากนั้นนั่งเรือกลับเข้าฝั่ง 

10.00 น.    เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชม บ่อสร้างสันกำแพงเป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
นอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา ให้ชมอีกด้วย

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    แวะแช่เท้าน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และต้นไม้ประโยชน์ของน้ำพุร้อนไม่ได้มีเพียงแค่ต้มไข่ สามารถนอนแช่น้ำร้อน ที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ที่น้ำพุร้อน สันกำแพง มีบ่อให้แช่ทั้งบ่อเด็ก, บ่อผู้ใหญ่ หรือจะแช่เท้าเพียงอย่างเดียวก็ได้

16.00 น.    จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ตลาดวนัสนันท์

17.00 น.     ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

***จบทริป***

อัตรานี้รวม

 • ที่พัก 3 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 2 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

Period Detail Price  
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 2 - 3 ท่าน THB 8,000
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 4 - 6 ท่าน THB 6,000
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 7 - 10 ท่าน THB 5,500
Booking

ราคา

THB 5,500

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more