แพคเกจ ทัวร์ท่องไพรแม่กำปอง -ล่องแพ (3D2N) แพคเกจ ทัวร์ท่องไพรแม่กำปอง -ล่องแพ (3D2N) แพคเกจ ทัวร์ท่องไพรแม่กำปอง -ล่องแพ (3D2N)

แพคเกจ ทัวร์ท่องไพรแม่กำปอง -ล่องแพ (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพ- หมู่บ้านแม่กำปอง-น้ำตกแม่กำปองขนาดเล็ก-

ช่วงเช้า    รับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และ บรมธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนาไทยมาเป็นเวลานาน 
จนมีคำกล่าวว่า"หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    เดินทางไป หมู่บ้านแม่กำปองมาหมู่บ้านแม่กำปองก็ต้องมาเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน เดินชมบ้านไม้หลังเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ต้นไม้
มาใช้เวลาเดินชมทักทายกับชาวบ้าน ถ่ายรูปดอกไม้ริมทาง อีกหนึ่งร้านสุดฮอตเมื่อมาแม่กำปอง เพราะเป็นร้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถชมวิวจากมุมสูงได้ ร้านชมนกชมไม้ ในหมู่บ้านแม่กำปองมีร้านกาแฟน่ารักริมน้ำอยู่มากมาย แนะนำร้านฮิมห้วยลุงปุ๊ดป้าเป็ง ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วย มีสายน้ำไหลผ่าน ตัวร้านทำเป็นบ้านไม้ ตกแต่งได้น่ารักน่านั่ง มีที่นั่งชมสายน้ำและธรรมชาติ

แวะเที่ยว น้ำตกแม่กำปองขนาดเล็ก ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ น่านั่งชิลสุดๆ

ก่อนกลับ แวะชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกพร้อมเลือกซื้อของฝาก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้าง เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง 

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และขนม ที่ร้านกาแฟ

17.00 น.    เข้าเช็คอินที่ บ้านแม่กำปองโฮมเสตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเย็น   พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมวงดนตรีสะล้อ ซอซึง รับประทานอาหารเย็นที่แม่กำปองโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

วันที่ 2

น้ำพุร้อนสันกำแพง- บ่อสร้างสันกำแพง-นั่งรถม้า หรือ รถราง -คุ้มขันโตก

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โฮมเสตย์ และเช็คเอาท์ เดินเล่นในหมู่บ้านแม่กำปอง  สามารถ-แวะชมการนวดแผนไทยโดยชาวบ้านแม่กำปอง

แวะแช่เท้าน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และต้นไม้ประโยชน์ของน้ำพุร้อนไม่ได้มีเพียงแค่ต้มไข่ สามารถนอนแช่น้ำร้อน ที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ที่น้ำพุร้อน สันกำแพง มีบ่อให้แช่ทั้งบ่อเด็ก, บ่อผู้ใหญ่ หรือจะแช่เท้าเพียงอย่างเดียวก็ได้

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    จากนั้นเดินทางสู่ บ่อสร้างสันกำแพงเป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา ให้ชมอีกด้วย

15.30 น.    จากนั้นเดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

17.00 น.    เข้าเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ 

19.00 น.    ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋ เป็นต้น 

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

 • ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ - ใกล้ห้างเมย่า
 • เชียงใหม่เกตุ - ถนนคนเดินวัวลาย
 • อิมท่าแพ - ถนนคนเดินวันอาทิตย์
 • เมย์ฟลาวเวอร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์
 • รอยัลลานนา - กลางไนท์บาซ่า

วันที่ 3

ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ-ล่องแพไม้ไผ่ชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำแม่แตง- นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน -ร้านวนัสนันท์

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้างแม่แตง

ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ

10.00 น.    ชมการแสดงความสามารถและความน่ารัก เช่น ช้างเตะฟุตบอล ช้างวาดรูป การแสดงสาธิตของช้างงาน ช้างเล่นดนตรี ช้างออกกำลังกาย 

11.00 น.    พาท่าน นั่งเกวียนชมทุ่ง สัมผัสวิถีชีวิตไทยโบราณ ใกล้ชิดธรรมชาติและทุ่งนา แห่งเดียวที่เชียงใหม่

นำท่านนั่งช้าง ชมป่า ลัดเลาะริมน้ำแม่แตง สู่เขตป่าชมความงามธรรมชาติของป่าไม้เชียงใหม่ภายในปางช้าง ยังมี ของที่ระลึกได้ภายในปางช้างแม่แตง เช่น เสื้อสกรีนรูปช้าง ภาพวาดจากฝีงวงของช้าง ผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่ทำจากมูลช้างของที่ระลึกที่ทำจากมูลช้างอีกด้วย 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันภายในปางช้าง

13.00 น.    จากนั้นนำท่านเข้าสู่กิจกรรม ล่องแพไม้ไผ่ชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำแม่แตง ผ่านเรือกสวนไร่นา ชมวิถีชีวิตของเกษตรกรระหว่างที่ล่องแพ

15.30 น.    แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

ช่วงเย็น  แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่หรือที่อื่นๆ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***จบทริป***

อัตรานี้รวม

 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more