แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-ผาช่อ  (3D2N) แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-ผาช่อ  (3D2N) แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-ผาช่อ  (3D2N)

แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยปุย-ผาช่อ (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

หมู่บ้านแม้วดอยปุย-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ -ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย- วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

ช่วงเช้า     รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

เดินทางไป หมู่บ้านแม้วดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ภายในหมู่บ้านมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีทั้งผลิตภายในหมู่บ้าน มีให่เช่าชุดชาวเขาไว้ถ่ายรูปอีกด้วยครับ จากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านแม้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ ทำคล้ายบ้านชาวเขา มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเขาเผ่าต่างๆ บนดอยปุย เช่น แม้ว ม้ง มูเซอ อีก้อ และลีซอ และด้านหลังพิพิธภัณฑ์จัดเป็นสวนดอกไม้ มีดอกฝิ่นซึ่งหาชมได้ยาก

10.00 น.    เที่ยวแวะชมสวนดอกไม้ ที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์
พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ตั้ง ในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ 400 ไร่ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม

11.30 น.    จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" 

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.    เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน

15.00 น.    เดินทางไป ไหว้พระ ที่ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม ซึ่งรับรองได้เลยว่าบรรยากาศในส่วนต่างๆ ของวัดจะทำให้รู้สึกเย็นกายสบายใจขึ้นมาอย่างแน่นอน ความพิเศษของวัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นทั่วไปก็ตรงที่มี อุโมงค์ตรง ตามชื่อของวัด 

17.00 น.    เช็คอินเข้าที่โรงแรมในเมืองเชียงใหม่

19.00 น.    ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋ เป็นต้น 

21.00 น.    กลับที่พัก

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

  • ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ - ใกล้ห้างเมย่า
  • เชียงใหม่เกตุ - ถนนคนเดินวัวลาย
  • อิมท่าแพ - ถนนคนเดินวันอาทิตย์
  • เมย์ฟลาวเวอร์ - ถนนนิมมานเหมินทร์
  • รอยัลานนา - กลางไนท์บาซ่า

วันที่ 2

วัดพระธาตุศรีจอมทอง-น้ำตกวชิรธาร-ตลาดม้ง-ยอดดอยอินทนนท์-เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา

ช่วงเช้า    รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ 

แวะนมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือเป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภาย ในพระวิหารสามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้ 

11.00 น.    นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ

13.00 น.   แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร 

14.00 น.    เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

15.00 น.    ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร 

15.30 น.    เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา ชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

16.00 น.    นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทยพระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

17.30 น.    เข้าเช็คอินที่ ทัชสตาร์รีสอร์ท (ด้านล่างดอยอินทนนท์) พักผ่อนตามอัธยาศัย

- รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท 

กลับที่พัก (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่น) 

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติผาช่อ-พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ-สวนราชพฤกษ์-วัดพระธาตุดอยคำ

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาช่อ ด้วยลักษณะทางธรรมชาติ ที่แปลกตาคล้ายกับแกรนด์แคนยอน ทำให้ ผาช่อ ได้รับสมญานามว่า "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย"

10.30 น.    แวะชม พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ที่นี้จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีส่วนจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา และส่วนที่เทวสถานของการประกอบพิธีกรรมสักการบูชาพระพิฆเนศมีทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. และวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศ

12.00 น.    กลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    จากนั้น เดินทางไป สวนราชพฤกษ์ ชมหอคำหลวงชมสวนดอกไม้นานาชนิด นั่งรถราง ชมบรรยาศได้ตามอัธยาศัย

15.30 น.    จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม 

17.00 น.    แวะซื้อของฝาก จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***จบทริป***

อัตรานี้รวม

  • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
  • อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
    ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  • รถรับส่งตลอดรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ
    ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

  • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
  • ราคานี้เดินทางแบบ Join/Private Tour
  • ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

Period Detail Price  
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 2 - 3 ท่าน THB 7,000
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 4 - 6 ท่าน THB 6,500
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 7 - 10 ท่าน THB 6,000
Booking

ราคา

THB 6,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more