แพคเกจ เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N) แพคเกจ เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N)

แพคเกจ เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย (4D3N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

วัดพระธาตุศรีจอมทอง- ถ้ำแก้วโกมล-ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน

ช่วงเช้า     รถรับที่สนามบินเชียงใหม่  จากนั้นเดินทางไปแม่ฮ่องสอน  แวะนมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จากนั้น ชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand ซึ่งมีลักษณะเป็นผาแคบที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มเซาะผ่าน จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว 

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.แม่สะเรียง

13.00 น.    ออกเดินทางต่อไป ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อยที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลกซึ่งงดงามเหมือนดั่งเกล็ดน้ำแข็ง เกาะทั่วผนังห้อง

(สามารถเปลี่ยนเป็นทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอได้ ช่วงวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

17.00 น.    เข้าเช็คอินที่ โรงแรมใบหยกชาเลต์ หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น และ เดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน

 จากนั้น เที่ยวชม หนองจองคำ หนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝด ที่ วัดจองคำและวัดจองกลาง

วันที่ 2

นมัสการพระธาตุดอยกองมู- เที่ยวตลาดสายหยุด -หมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว-ภูโคลน-น้ำตกผาเสื่อ

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์ เที่ยวตลาดสายหยุด เดินทางไป นมัสการพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานสำคัญของแม่ฮ่องสอน จากยอดดอย สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน 

09.30 น.    เที่ยว หมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า มาเรียนรู้และศึกษาการใช้ชีวิต เรียบง่าย ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    ถึง สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน

เดินทางต่อมายัง ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตรที่ได้รับการยอมรับ 

16.00 น.    แวะพักผ่อนท่ามกลางความสวยงามและร่มรื่นของ น้ำตกผาเสื่อ  ขึ้น บ้านรักไทย เดินเล่นชมบ้านดินและศิลปะของหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน 

17.00 น.    เข้าเช็คอินที่ ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านรักไทย 

วันที่ 3

ปางอุ๋ง-วนอุทยานถ้ำปลา-วัดน้ำฮู-วัดพระธาตุแม่เย็น

รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์   จากที่พัก 

06.00 น.   ถึง ปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสนชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ

08.30 น.    แวะวนอุทยานถ้ำปลา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขา อยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกชื่อว่าปลามุงหรือปลาคัง หรือปลาพลวง ออกเดินทางไปอ.ปาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิว

09.30 น.    ออกเดินทางไป อ.ปาย  (ระหว่างทาง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมไป ถ้ำน้ำลอด ที่อ.ปางมะผ้า เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท ราคานี้รวมล่องแพ + ตะเกียง)

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ บ้านสันติชล

ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับเล่นการโล้ชิงช้า เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน

13.30 น.    วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกนั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ ร้าน Coffee In Love  ตามอัธยาศัยเดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่ 2 ที่ขัวเหล็ก หรือสะพานเหล็ก ที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย

18.00 น.    ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

เข้าเช็คอินที่ ปายดูร์ซี รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น และเดินเที่ยว ถนนคนเดินปาย แวะซื้อโปสการ์ดสวยๆ ที่ ร้านมิตรไทย ร้านสะบายดี ชิมโรตีอร่อยหลากรส พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นกลับที่พัก

วันที่ 4

ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า-วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

05.00 น.    รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง 

09.00 น.    ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด 

จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ 

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    เดินทางไปนมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

ช่วงเย็น    แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่  หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***จบทริป***

อัตรานี้รวม

 • ที่พัก 3 ดาว 3คืน พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • ถ้ามีชาวต่างชาติ เพิ่ม 300 บาท

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more