แพคเกจ ทัวร์ดอยสุเทพ-ไร่สตอเบอรี่ (2D1N) แพคเกจ ทัวร์ดอยสุเทพ-ไร่สตอเบอรี่ (2D1N) แพคเกจ ทัวร์ดอยสุเทพ-ไร่สตอเบอรี่ (2D1N)

แพคเกจ ทัวร์ดอยสุเทพ-ไร่สตอเบอรี่ (2D1N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

วัดพระธาตุดอยสุเทพ-นั่งรถม้า หรือ รถราง- วัดพระธาตุดอยคำ -สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่

ช่วงเช้า     รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" 

10.30 น.    เดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม 

14.30 น.    ออกเดินทางไป อ. สะเมิง สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ให้สัมผัสกับความงดงามของกุหลาบหลากสีสัน นานาพันธุ์ ภายในพื้นที่ตกแต่งสวนสวยงามตามสไตล์อังกฤษ 

เดินทางเข้าตัวเมืองสะเมิง แวะเที่ยว ไร่สตอเบอร์รี่ เก็บสตอเบอร์รี่ ได้ตามอัธยาศัย

17.30 น.   เข้าเช็คอินที่ หลองข้าวสะเมิง รีสอร์ท ที่พักแบบเกษตรล้านนา รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเย็น) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

วันที่ 2

ม่อนแจ่ม-ณ.ดอยม่อนแจ่ม -สวนองุ่นเอเดน-ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อ-สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท และเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางไปม่อนแจ่ม

09.00 น.    ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ.ดอยม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ลงจากม่อนแจ่ม แวะชม สวนองุ่นเอเดน

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.    เที่ยว ชมสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ Canopy Walkwayเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

15.30 น.   และแวะที่ ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อ พร้อมชมกล้วยไม้นานาชนิด

16.30 น.    จากนั้นเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ 

17.30 น.    จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

***จบทริป***

อัตรานี้รวม

 • รีสอร์ท 1 คืน / พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าไร่สตอเบอร์รี่
 • ค่ารถม้า ณ เวียงกุมกาม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าสตอเบอร์รี่ที่ลูกค้าเก็บเป็นของฝาก
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท

***สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม***

Period Detail Price  
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 2 - 3 ท่าน THB 5,000
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 4 - 6 ท่าน THB 4,500
Booking
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63 7 - 10 ท่าน THB 4,000
Booking

ราคา

THB 4,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more