แพคเกจเที่ยวชมแม่น้ำแคว + รถไฟสายมรณะ (3D2N) แพคเกจเที่ยวชมแม่น้ำแคว + รถไฟสายมรณะ (3D2N)

แพคเกจเที่ยวชมแม่น้ำแคว + รถไฟสายมรณะ (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ศูนย์การรถไฟแห่งประเทศไทย - พม่า - สุสานสงคราม - ปิดสะพานข้ามแม่น้ำแคว - อนุสร ณ สถานที่ทำการอุทยานฯ

จุดเด่น: ศูนย์รถไฟไทย - พม่าสุสานสงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควหมู่บ้านมอญและวัดมอญน Mon Dance อนุสรณ์สถานช่องเขาขาดรถไฟรถไฟสายมรณะและพักที่ The FloatHouse River Kwai

06.00-06.30 น.   รับจากโรงแรมในย่านใจกลางเมือง ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี (128 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ)

09.00 น.   ถึงจังหวัดกาญจนบุรี

> เยี่ยมชมศูนย์การรถไฟแห่งประเทศไทย - พม่าพิพิธภัณฑ์แบบโต้ตอบข้อมูลและสถานที่ทำการวิจัยที่อุทิศตนเพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของรถไฟไทย - พม่า ศูนย์บริการปรับอากาศอย่างเต็มรูปแบบมอบประสบการณ์การศึกษาและการเดินทางแก่ผู้มาเยือน

> เยี่ยมชมสุสานสัมพันธมิตรซึ่งเป็นอนุสรณ์แก่นักโทษเชลยผู้สมรู้ร่วมคิดจำนวน 6000 คนที่เสียชีวิตไปตามทางรถไฟสายมรณะและย้ายกลับไปยังสถานที่พำนักแห่งนิรันดร์นี้

> เยี่ยมชมสะพานที่มีชื่อเสียงของโลกบนแม่น้ำแควซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นโดยสหพันธรัฐ POWs

12.00 น.  ใช้เรือหางยาวที่แม่น้ำแควไปที่ FloatHouse River Kwai เช็คอินและรับประทานอาหารกลางวันเมื่อเดินทางมาถึง

14.45 น.   ขึ้นเรือหางยาวไปยังรีโซเทลท่าเรือและเดินทางต่อไปยังถนน Hellfire Pass Memorial

19.00 น.   รับประทานอาหารเย็นตามด้วยการนำเสนอมนต์เต้นรำคืนที่ The FloatHouse River Kwai 45 นาที

วันที่ 2

หมู่บ้านชาวมอญ - เดินป่า - เดอะโฟลท์เฮาส์ริเวอร์แคว

07.00 น.  อาหารเช้า

08.30 น.  นั่งเรือหางยาวเพื่อไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามอญและเดินป่า

12.00 น.  อาหารกลางวัน

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นและค้างคืนที่เดอะโฟลท์เฮาส์ริเวอร์แคว

วันที่ 3

รถไฟสายมรณะ-กลับกรุงเทพฯ

07.00 น.  อาหารเช้า

11.00 น.  เช็คเอาท์

11.40 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น.   นั่งรถไฟสายมรณะทางประวัติศาสตร์บนสะพานไม้เดิมที่สร้างขึ้นโดย Allied POWs

14.30 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯและเดินทางไปยังโรงแรม

ราคารวม:

 • ที่พัก 2 คืนที่ FloatHouse River Kwai
 • 7 มื้อ (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)
 • คู่มือพูดภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมการขนส่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ประกันภัย

ราคาไม่รวม:

 • ทัวร์เสริมหรือการท่องเที่ยวที่ไม่ได้กล่าวถึงในโปรแกรม
 • อาหารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นเครื่องดื่มของว่างและคำแนะนำ

หมายเหตุ:

 • ความแตกต่างของโปรแกรมทัวร์หรือเวลาที่กำหนดในโปรแกรมบางครั้งอาจจำเป็นขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • การปฏิเสธอาหารหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่สามารถคืนเงินได้
 • ต้องใช้ผู้ใหญ่ 2 คนต่อการจอง
 • เด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปีพักห้องเดียวกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริมหากต้องการเตียงจะคิดค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่
 • แพคเกจทัวร์ทั้งหมดรวมถึงการขนส่ง (เข้าร่วมพื้นฐาน), ไกด์พูดภาษาอังกฤษมื้ออาหารและประกัน

โน๊ตสำคัญ:

ตารางเวลาของเรามีกำหนดจะเดินทางถึงกรุงเทพฯประมาณ 06.00 น. อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การจราจรที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เราอาจใช้เวลาอีกสักชั่วโมงเพื่อกลับกรุงเทพฯ ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจกับสถานการณ์นี้เมื่อวางแผนการเดินทางของคุณ

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more