ทัวร์ดำน้ำ 4เกาะ <Speed boat> (1 Day)

ทัวร์ดำน้ำ 4เกาะ (1 Day)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ถ้ำพระนาง-อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก -ทะเลแหวก-เกาะไก่-เกาะสี่-เกาะปอดะ,

รายละเอียดโปรแกรม

07.50 น.-08.30 น.  รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว) ในเมือง รับ 08.00 น.-08.15 น. > ในอ่าวนาง  รับ 08.30 น.-08.45 น. >ในทับแขก  รับ 07.50 น.-08.00 น.> ในคลองม่วง  รับ 08.00 น.-08.15 น.    

09.00 น.  ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.  นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ1ใน10ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง  ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นทีนับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลกที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่า ท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 น.  ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือ หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.15 น.  นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย

12.00 น.  นำท่านนขึ้น เกาะปอดะ บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบายๆด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาการเชิญ ทุกท่านเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย

14.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

*** กรณีต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม400 บาท ยกเว้นทัวร์ น้ำตกร้อน เพิ่ม 300 บาท ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการรวม

 • รถรับ-ส่งที่พัก-ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
 • อาหารกลางวันแบบปิกนิก
 • เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ
 • น้ำดื่ม,น้ำแข็ง
 • ผลไม้,เค้กกระบี่
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุุ่ม

บริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆที่นอกเหนือจากรายการ

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย 

 • ผ้าขนหนู
 • ครีมกันแดด
 • หมวกและแว่นตากันแดด
 • กล้องถ่ายรูป

Period Detail Price  
1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่ THB 750
Booking

ราคา

THB 750

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more