ดำน้ำหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา <Speed boat> (1 Day)

ดำน้ำหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา (1 Day)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กระบี่..เกาะพีพีเล-อ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซะมะ-อ่าวปิเละ-ถ้ำไวกิ้ง-เกาะพีพีดอน-อ่าวรันตีหรือหินกลาง-เกาะไม้ไผ่,

รายละเอียดโปรแกรม

07.50 น.-08.30 น.  รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว) ในเมือง รับ 08.00 น.-08.15 น. > ในอ่าวนาง  รับ 08.30 น.-08.45 น. >ในทับแขก  รับ 07.50 น.-08.00 น.> ในคลองม่วง  รับ 08.00 น.-08.15 น.

08.30 น.  ลงเรือSpeed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี(ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.  นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเล่นน้ำ อ่าวโล๊ะซามะ  นำท่านดำนน้ำดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโตๆได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย อ่าวปิเละ ชมทะเลใน(Lagoon)พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.  นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี  ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชิวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.  นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น)  จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มากๆ

15.00 น.  นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ nnn.ตั้งฉายาว่า "ดงปะการังแสนไร่" เชิญทุกท่านพักผ่อน และเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

*** กรณีต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม400 บาท ยกเว้นทัวร์ น้ำตกร้อน เพิ่ม 300 บาท ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการรวม

 • รถรับ-ส่งที่พัก-ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
 • น้ำดื่ม,น้ำแข็ง
 • อาหารกลางวันแบบปิกนิก
 • เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ
 • ผลไม้,เค้กกระบี่
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุุ่ม

บริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆที่นอกเหนือจากรายการ

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย 

 • ผ้าขนหนู
 • ครีมกันแดด
 • หมวกและแว่นตากันแดด
 • กล้องถ่ายรูป

Period Detail Price  
1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่ THB 1,500
Booking

ราคา

THB 1,500

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more