ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน (Half Day)

ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน (Half Day)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

Kayaking tour at Tha Lane Bay

รายละเอียดโปรแกรม

 • 07.50 น. -08.30 น.   รถรับคณะตามโรงแรมต่าง ๆ เดินทางสู่อ่าวท่าเลน
 • 09.00 น.  เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
 • 10.30 น.  นำท่านลงเรือคายัค (ลำละ 2 – 3 ท่าน) ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ พายลัดเลาะแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่บ้านท่าเลนแห่งนี้ได้รับรางวัลโลกสีเขียว จากททท. ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระหว่างทางการพายเรือ ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ชมช่อง แคบแคนย่อนที่สวยงาม หน้าผาหินที่ขนานกันตลอดที่เรากำลังพายเรือ ลากูนน้อยใหญ่ต่าง ๆ มากมาย ระหว่างทางจะมีฝูงลิงออกมาทักทายท่าน
 • 12.00 น.   เสร็จสิ้นการพายเรือ บริการน้ำดื่มเย็น ๆ และผลไม้ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ
 • 13.00 น.  นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน ....

*** กรณีต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม400 บาท ยกเว้นทัวร์ น้ำตกร้อน เพิ่ม 300 บาท ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการรวม

 • รถรับ-ส่ง ตามรายกการ
 • อุปกรณ์เรือคายัคและไม้พาย
 • น้ำดื่ม,น้ำแข็ง
 • อาหารกลางวันแบบปิกนิก
 • เสื้อชูชีพ
 • ผลไม้,เค้กกระบี่
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุุ่ม

บริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆที่นอกเหนือจากรายการ

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย 

 • ผ้าขนหนู
 • ครีมกันแดด
 • หมวกและแว่นตากันแดด
 • กล้องถ่ายรูป

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับเวลาเวลาที่ระบุในโปรแกรม ข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมหรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนเรือคายัค เรือคายัคเป็นเรือขนาดเล็ก นั่งลำละ 2 – 3 ท่าน เป็นการพายเรือในอ่าว ไม่มีคลื่นลม ไม่เป็นอันตรายในการ ท่องเที่ยว ไม่ควรยืนบนเรือคายัค และให้ผู้ที่น้ำหนักตัวมากกว่านั่งหลัง
 • เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์   เราไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 
 • เกี่ยวกับอาหาร  อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

Period Detail Price  
1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่ THB 750
Booking

ราคา

THB 750

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more