ทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง One Day Trip ทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง One Day Trip

ทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

” ไฮซีย์ทัวร์ “ ขอเชิญท่านท่องทะเลสัมผัสธรรมชาติของ “ เมืองร้อยเกาะ “ชมมวลหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายอย่างงงดงาม บนพื้นทะเลสีคราม และความมหัศจรรย์ของทะเลสาปสีเขียวมรกต ทะเลในด้วยบริการอันแสนประทับใจ

รายละเอียดการเดินทาง

07.30 น.    รับจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.   เรือสำราญ “ไฮซีย์ทัวร์ “ ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการอาหารเช้าบนเรือ

10:00 น.   ถึงเขตอุทยาน ขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวันแบบBuffet บนเรือ

13.30 น.   ชมทะเลสาปน้ำเค็มสีเขียวมรกต หรือ “ ทะเลใน “ ณ. เกาะแม่เกาะ

บ่าย    พาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพหมู่เกาะบริวารต่างๆที่มีลักษณะความแตกต่างทางธรรมชาติก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง บริการน้ำส้มคั้นและอาหารว่าง

15.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย

17:00 น.   ถึงท่าเรือหน้าทอน นำท่านส่งโรงแรม

อัตราค่าบริการรวม    

  • รถรับ – ส่ง ไป กลับ ท่าเรือสมุย - โรงแรม   
  • ค่าโดยสารเรือไป –กลับ, ค่าเรือหางยาว
  • อาหารกลางวัน อาหารว่าง 
  • ค่ามัคคุเทศก์บริการนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
  • ประกันภัย , ชูชีพ, อุปกรณ์ดำน้ำ

ราคาแพคเกจไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย)
  • ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาทต่อท่าน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ   ไฮซีย์ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Period Detail Price  
1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่(ดำน้ำ ) THB 900
Booking
1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่ (ดำน้ำพายเรือคายัค) THB 1,200
Booking

ราคา

THB 900

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more