แพคเกจ<ดำน้ำเกาะเต่า - เกาะนางยวน> (กรุงเทพฯ รถบัส) 3D2N

แพคเกจ<ดำน้ำเกาะเต่า - เกาะนางยวน> (กรุงเทพฯ รถบัส) 3D2N

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เกาะเต่า (มนตรารีสอร์ท)

รายละเอียดทริป
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศจาก ถนนข้าวสาร สอบถามเส้นทาง สายด่วน 02-1166 767  ... มี 2 รอบดังนี้! 
ต้นทาง (กรุงเทพฯ) 06.00 น.     ปลายทาง (เกาะเต่า) 14.45 น.
ต้นทาง (กรุงเทพฯ) 21.00 น.     ปลายทาง (เกาะเต่า) 08.45 น.

............................

เช็คอินเข้าที่พัก เกาะเต่ามนตรา รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2

ดำน้ำเกาะเต่า-เกาะนางยวน

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์เกาะเต่า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.30 น.   รถรับท่านที่บริเวณรีสอร์ท เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวดำน้ำรอบเกาะเต่า เกาะนางยวน

09.30 น.  รับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำรอบเกาะ คือ เกาะเต่า เกาะนางยวน

10.00 น.  ดำน้ำจุดแรก ที่... อ่าวฉลาม ชมกองหินภูเขาไฟเกาะฉลาม ดำน้ำดูปลาฉลามครีบดำ (ฉลามตัวเล็กเท่าขา ไม่อันตราย)

11.00 น.  ดำน้ำจุดที่ 2 ที่... อ่าวลึก ดำน้ำชมปะการัง และมวลหมู่ปลานานาชนิด ได้แก่ ปลานกแก้ว ปลาหัวเสือ ปลาสิงโต ปลายี่สก ปลาสาก ฯลฯ

12.00 น.  ดำน้ำจุดที่ 3 ที่... อ่าวหินวง ชมกองหินภูเขาไฟขนาดมหึมาเรียงราย ทอดยาวตามแนวขอบน้ำทะเลอย่างสวยงาม หินสวย น้ำใส ชมปลาแปลกหลากหลายชนิด และ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.30 น.  ดำน้ำจุดที่ 4 ที่... อ่าวม่วง ชมปะการังพู่ ปะการังหุบได้ เมื่อเราเอามือเข้าไปใกล้ๆ ดอกปะการังจะหุบอย่างรวดเร็ว ตื่นเต้น สนุก และชมฝูงปลาออกหากินเป็นกลุ่มขนาดมหึมา ตื่นตาอลังการ โชคดี..ท่านอาจได้เจอกลุ่มปลาวาฬออกหากินที่บริเวณอ่าวม่วงนี้

14.30 น.  ดำน้ำจุดที่ 5 ที่... เกาะนางยวน ดำน้ำชมมวลหมู่ปลานานาพันธุ์ และปะการังหลากชนิด หลากสีสัน และขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขา แลสันทรายทะเลแหวก เชื่อมสามเกาะเล็กเข้าด้วยกัน นามว่า... เกาะนางยวน

15.30 น.   พร้อมกันที่เท่าเรือเกาะนางยวน ลงเรือเพื่อเดินทางกลับเกาะเต่า

16.00 น.   ถึงเกาะเต่า นำส่งท่านถึงที่พักรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เกาะเต่า - ท่าเรือชุมพร - กรุงเทพฯ

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์เกาะเต่า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท 
........  พร้อมกันที่ท่าเรือเกาะเต่า 

ลูกค้าสามารถเลือกเวลากลับ 

ต้นทาง (เกาะเต่า) 10.15 น.     ปลายทาง (กรุงเทพฯ) 20.30 น.
ต้นทาง (เกาะเต่า) 14.45 น.     ปลายทาง (กรุงเทพฯ) 00.30 น.

.. เดินทางโดยสวัสดิภาพ .. 

ราคานี้รวม

 • ค่ารถบัสปรับอากาศ จาก กรุงเทพฯ-ชุมพร 
 • ตั๋วเรือไปและกลับ
 • ที่พัก4* 2 คืน (เกาะเต่ามนตรา รีสอร์ท)  
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ทริปดำน้ำเกาะเต่า-เกาะนางยวน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 

ราคาไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการที่ระบุในโปรแกรม 
 • ภาษี 7% 
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน คนไทย 30 บาท ต่างชาติ 100 บาท 

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more