วัดถ้ำเสือ, สระมรกต, น้ำตกร้อน (City tour)

วัดถ้ำเสือ, สระมรกต, น้ำตกร้อน (City tour)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

วัดถ้ำเสือ, สระมรกต, น้ำตกร้อน

รายละเอียดทริป

09.30 น.   รถรับตามจุดนัดหมาย
เดินทางมุ่งหน้าไปสู่วัดถ้ำเสือซึ่งมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่งฌานของพระภิกษุและเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย ภายในบริเวณวัดทัศนียภาพร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ บริเวณพื้นที่ราบด้านหน้าเป็นที่ตั้งของอุโบสถ พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่ หอประชุม รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม และสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย

12.30 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์

13.30 น.     เดินทางสู่สระมรกต สระน้ำสวยใสใจกลางป่า กำเนิดจากธารน้ำอุ่นในผืนป่า น้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้าเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำหรือเก็บภาพประทับใจ

14.30 น.    เดินทางสู่น้ำตกร้อน ชมความงามของป่าพรุ แหล่งกำเนิดน้ำตกร้อนที่ไหลบรรจบกับคลอง น้ำเย็นตามด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปกับการแช่ตัวเพื่อสุขภาพ

16.00 น.    เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ 

....//........

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศในขณะนั้น

ราคารวม

  • รถนำเที่ยว, ค่าอุทยาน, อาหารเที่ยง, มัคคุเทศก์,ประกันภัย

    *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (No tax)

  ***ออกเดินทางเมื่อครบทั้งหมด 4 ท่านขึ้นไป***

Period Detail Price  
1 ก.พ. 61 - 31 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 4 ท่าน) THB 1,250
Booking

ราคา

THB 1,250

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more