ดำน้ำ “เกาะนาวโอพี” + Seafood Lunch (One day trip)

ดำน้ำ “เกาะนาวโอพี” + Seafood Lunch (One day trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง – เกาะสอง – หาดมาดาม - “เดอะเลทเตอร์”อ่าวที่รังสรรค์ไปด้วยกัลปังหา – เกาะภูเขาไฟ – อาหารเที่ยงซีฟู้ด - หาดมาดาม

08:00     รถตู้บริการรับลูกค้าจากที่พักตัวเมืองระนอง / สนามบิน มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร)

08:30     พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) เจ้าหน้าที่ต้อนรับทุกท่านทําเอกสารผ่านแดนชั่วคราว พร้อมบริการอาหารว่างยามเช้า ทุกท่านจะได้รับการบรรยายสาธิตวิธีการท่องเที่ยงอย่างไรไม่ขัดใจปะการัง

09:00     นําทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศเมียนมาร์ ตรวจเอกสารผ่านแดน เพื่อเตรียมเดินทางสู่เกาะนาวโอพี วิวทิวทัศน์ ระหว่างทางจะมีเกาะแก่งมากมาย รวมถึงเกาะที่เป็นที่พํานักของฐานทัพพม่าอีกด้วย (ห้ามถ่ายภาพขณะเดินทาง)

10:30     เดินทางถึง หาดมาดาม (Madam Beach) เลิฟบริการส่งลูกค้าที่ไม่ไปดํานํ้าที่เกาะ เต็มอิ่มจุใจกับชายหาด ให้ได้ถ่ายภาพ และพักผ่อนตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน หรือเลือกตะลุยกิจกรรมดํานํ้ารอบเกาะ

จุดที่หนึ่ง “เดอะเลทเตอร์” (The Letter) อ่าวที่รังสรรค์ไปด้วยกัลปังหา ปลาดาวขนนกสีสันสดใส และปะการังอ่อนสีชมพู ดังภาพวาดใต้ท้องทะเล

จุดที่สอง “เกาะภูเขาไฟ” แหล่งปะทุของเหล่าดอกไม้ทะเล หรือที่เรียกกันว่า แอนนีโมน (Sea Anemone) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลานีโม่ และฝูงปลานับหมื่นตัว

12:15     พร้อมเสิร์ฟอาหารเที่ยงซีฟู้ด สด อร่อย พร้อมกองทัพขนมเครื่องดื่มให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย การันตีบริการแบบเลิฟอันดามัน ทั้ง ชา กาแฟ ผักสลัด นํ้าผลไม้ เค้กบราวนี่จากโรงแรมชื่อดัง กับบรรยากาศชายหาดทรายสีขาวเนียนละเอียด ที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตา

14:15     ปิดท้ายด้วยจุดดํานํ้าสุดท้ายหน้าหาดมาดาม หรือจะเลือกพักผ่อนที่ริมชายหาด กับบรรยากาศชายทะเล ในยามบ่ายกับพื้นที่มุมส่วนตัว พร้อมของว่างที่เสิร์ฟจัดเต็มยาวๆ ตลอดช่วงบ่าย

15:15     บอกลาความบริสุทธิ์ของท้องทะเลเมียนมาร์ ส่งทุกท่านดําเนินเอกสารขาออกที่เกาะสอง เมียนมาร์

16:45     รถตู้บริการส่งทุกท่านสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • รถรับ - ส่งที่พักจากตัวเมืองระนอง ไปยังท่าเรือประภาคาร (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับลูกค้าที่พักนอกเส้นทาง)
 • ราคาเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ
 • ค่าเอกสารผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
 • มัคคุเทศก์สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ เมียนร์มา พร้อมทั้งให้คําแนะนําในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • ค่าบริการอาหารว่างช่วงเช้า, ชุดอาหารกลางวัน (เมนูซีฟู๊ด), ขนมหวาน, นํ้าอัดลมและนํ้าดื่ม และพิเศษ Special Dinner
 • บริการอุปกรณ์ดํานํ้า ( หน้ากากดํานํ้า, ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ )
 • ประกันอุบัติเหตุสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยวงเงินประกัน 500,000 บาท
 • ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

ราคานี้ไม่รวม

 • Vat 

เงื่อนไขทริป

 • คิดค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับราคาสุทธิในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562, 13-16 เมษายน 2562 จํานวน 300 บาท/ท่าน
 • เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี ทางบริษัทไม่แนะนําและไม่อนุญาตให้เดินทางในโปรแกรมทะเลเมียนมาร์
 • ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและลูกค้าที่เป็นโรคความดัน, โรคหัวใจ, ตั้งครรภ์, โรคหอบหืด, ผ่าตัดมาในระยะเวลา 1-2 ปี, โรคเกี่ยวกับกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้
 • โปรแกรมอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • จากสนามบินระนอง ถึงท่าเรือประภาคาร และกลับที่พักโรงแรมในตัวเมืองระนอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ท่าน (รถตู้ โดยสารร่วม)
 • ฟรี รถรับ - ส่ง สําหรับเส้นทางโรงแรมในตัวเมืองระนองถึงท่าเรือประภาคาร ยกเว้น ลูกค้าพักที่โรงแรมบีซี บดินทร์รี สอร์ทเดอะบลู สกาย แอท ระนอง, มิสซิสสวอนวิลล่า และเดอะไวท์วิลเลจ ระนอง รีสอร์ท มีค่าบริการเพิ่ ม 300 บาท/ท่าน
 • จากสนามบินระนองถึงที่พักโรงแรมในตัวเมืองระนอง มีค่าบริการ 800 บาท/เที่ยว (รถยนต์ส่วนบุคคล นั่งได้สูงสุด 3 ท่าน) และค่าบริการ 1,500 บาท/เที่ยว สําหรับรถตู้โดยสาร (รถตู้ส่วนบุคคล นั่งได้สูงสุด 10 ท่าน) ยกเว้น บีซี บดินทร์ รีสอร์ท, เดอะบลู สกาย แอท ระนอง, มิสซิสสวอนวิลล่า และเดอะไวท์วิลเลจ ระนอง รีสอร์ท คิดค่าบริการเพิ่ ม 300 บาท/คัน (รถยนต์) และ 700 บาท/คัน (รถตู้)

Period Detail Price  
15 ก.ย. 62 - 15 พ.ค. 64 ผู้ใหญ่ THB 3,699
Booking

ราคา

THB 3,699

15 ก.ย. 62 - 15 พ.ค. 64

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more