[เดินทางด้วยรถไฟ] ท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ - คานาซาว่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ / 2 วัน [เดินทางด้วยรถไฟ] ท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ - คานาซาว่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ / 2 วัน [เดินทางด้วยรถไฟ] ท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ - คานาซาว่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ / 2 วัน

[เดินทางด้วยรถไฟ] ท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ - คานาซาว่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ / 2 วัน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

การเดินทางในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ

ไฮไลท์ของโปรแกรม

เที่ยว 'กำแพงหิมะ' ในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ในปี 2019! ~

โปรแกรมการเดินทาง

 • สถานีรถไฟชินจุกุ (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 7:00-8:00 นาฬิกา *ยังไม่ระบุแน่นอน) 
 • [รถไฟด่วนขบวนอะซูสะ・ปลอดบุหรี่] 
 • สถานีรถไฟมัตสึโมโตะ 
 • โอกิซาว่า 
 • [เริ่มการเดินทางในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ] 
 • เขื่อนคุโรเบะ 
 • ทะเลสาบคุโรเบะ 
 • ที่ราบคุโรเบะไดระ 
 • ไดกันโบ 
 • มูโรโด (เพลิดเพลินกับการชมกำแพงหิมะ) 
 • ที่ราบบิโจไดระ 
 • ทาเตยามะ 
 • พักค้างคืนในเมืองคานาซาว่า

◎ ท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ

・เดินเล่นชม 'กำแพงหิมะ' สูง 20 เมตร ♪
   [ระยะเวลาเปิดทุกเส้นทาง] 15 เมษายน - 22 มิถุนายน (ตาม      กำหนดการ)
・นั่งกระเช้าลอยฟ้าทาเตยามะ ชมวิวธรรมชาติจากมุมสูง ♪
・ชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนที่อยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของประเทศ ♪

◎ พักค้างคืนในเมืองคานาซาว่า 

・อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหาร-เครื่องดื่ม อาทิ ขาปูซูไว สเต็กเนื้อ     และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น (ประมาณ 60 นาที)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง   Shinjuku Station south entrance

เวลาที่นัดหมาย    -

จุดหมาย    จังหวัดโทยามะ, จังหวัดนากาโน่, จังหวัดอิชิคาว่า

ภาษา   ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา   บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ   20 ท่าน  *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  1 ท่าน

 

วันที่ 2

ท่องเที่ยว 'หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ

โปรแกรมการเดินทาง

 • เมืองคานาซาว่า 
 • สวนปราสาทคานาซาว่า (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนเค็นโระคุ ราคา 310 เยน) 
 • ถนนย่านร้านน้ำชาโบราณ 'ฮิกาชิชายะไก' 
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
 • เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ 
 • สถานีรถไฟมัตสึโมโตะ 
 • [รถไฟด่วนขบวนอะซูสะ・ปลอดบุหรี่]
 • สถานีรถไฟชินจุกุ (กลับถึงในช่วง 20:00-22:07 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

◎ ท่องเที่ยว 'หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ' ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ♪ 

・สวนปราสาทคานาซาว่า:เดินเล่นตามอัธยาศัย ※ไม่รวมค่าเข้าชมสวนเค็นโระคุ ในราคาท่านละ 310 เยน
・ถนนย่านร้านน้ำชาโบราณ ฮิกาชิชายะไก:เดินเล่นชมถนนเมืองเก่า
・HAKUZA:เยี่ยมชมห้องชงน้ำชาแผ่นทอง 
・หมู่บ้านชิราคาวาโกะ:เดินเล่นชมหมู่บ้านมรดกโลกตามอัธยาศัย 
・เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ:เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ถูกเรียกว่าเป็น Little Kyoto ได้ตามอัธยาศัย 

[ข้อมูลเพิ่มเติม]

 • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัสเท่านั้น (ไม่รวมที่นั่งรถไฟ อาหาร เครื่องนอน และอื่นๆในโปรแกรม)
 • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
 • สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

[หมายเหตุ]

 • เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว ทางบริษัทแนะนำให้ใช้กระเป๋าสะพายสำหรับพกของสำคัญติดตัวในระหว่างการท่องเที่ยวที่เส้นทางแอลป์ 
 • เนื่องจากการเที่ยวชมในบริเวณมูโรโดอาจต้องเดินบนหิมะ กรุณาสวมรองเท้าพร้อมยางกันลื่นที่สามารถเดินบนหิมะได้ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ (แนะนำให้สวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าเดินป่า) 
 • กรุณาจัดเตรียมอุปกรณ์กันแดด อาทิ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ติดตัวมาด้วย 
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมการเดินทางนี้ 
 • คำถามเกี่ยวกับเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ https://www.alpenroute.com/en/about/climate.html
 • ในการท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ สามารถวางกระเป๋าสัมภาระต่างๆไว้บนรถบัสท่องเที่ยวได้ แต่ทางบริษัทแนะนำให้นำของมีค่าติดตัวไประหว่างการท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ด้วย
 • กิจกรรมท่องเที่ยวที่ 'กำแพงหิมะ' อาจถูกยกเลิกหรือลดเวลาเที่ยวชมลง ในกรณีที่วันเดินทางมีสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย 
 • เวลาในการเดินทางถึงโรงแรมอาจอยู่ในช่วง 20:00-21:00 นาฬิกา โดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเส้นทางแอลป์ในวันเดินทางนั้นๆ
 • เนื่องจากโรงแรมที่ใช้ในโปรแกรมนี้มีจำนวนห้องพักเดี่ยวมากกว่าห้องพักประเภทอื่นๆ ดังนั้น ทางที่พักอาจจัดเตรียมห้องพักเดี่ยว 2 ห้องให้ท่าน แม้จะทำการจองเป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่านมาก็ตาม 
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
 • ที่นั่งบนเครื่องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสำหรับผู้ที่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยู่ข้างกัน
 • รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ราคา

THB 10,000,000

15 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more