เก็บลูกพีช & เก็บเชอร์รี่! ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก Kawaguchiko Herb Festival & ทานบาร์บีคิว! ☆ One Day Trip เก็บลูกพีช & เก็บเชอร์รี่! ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก Kawaguchiko Herb Festival & ทานบาร์บีคิว! ☆ One Day Trip

เก็บลูกพีช & เก็บเชอร์รี่! ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก Kawaguchiko Herb Festival & ทานบาร์บีคิว! ☆ One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เก็บลูกพีช & เก็บเชอร์รี่! ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก Kawaguchiko Herb Festival & ทานบาร์บีคิว! ☆

ไฮไลท์ของโปรแกรม

● ตะลุยสวนผลไม้ เก็บลูกพีช 1ลูก + ทานไม่อั้น & เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น!! 
ในกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย อันเป็นเหตุให้ผลผลิตไม่เพียงพอแก่ความต้องการ กิจกรรมเก็บผลไม้จะถูกยกเลิก และทางบริษัทจะทำการเตรียมลูกพีชให้ 1ลูก & เชอร์รี่ให้รับประทานแทน
● ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่ Kawaguchiko Herb Festival 
● สนุกสนานไปกับการรับประทานอาหารกลางวัน "บาร์บีคิว" ใต้ต้นองุ่น!! 
สำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ บริษัทจะจัดเตรียมผักไว้บริการ กรุณาระบุลงในแบบฟอร์มการจองของท่านเพื่อแจ้งให้บริษัททราบ อย่างน้อย 3วันก่อนถึงวันออกเดินทาง *ไม่รับเปลี่ยนเมนูอาหารในวันออกเดินทาง

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก
- เหมือนผู้ใหญ่

เพิ่มเติม

•ฤดูกาลชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยในวันเดินทางอาจไม่สามารถรับชมได้อย่างเต็มที่

•การออกผลของผลไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ในกรณีที่ผลไม้ออกผลไม่เพียงพอแก่ความต้องการ จะส่งผลให้ไม่สามารถทำกิจกรรมเก็บผลไม้ได้ โดยทางสวนผลไม้จะทำการนำผลไม้ที่เก็บไว้แล้วมาให้รับประทานแทน

•กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้

•ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้ลำดับการเดินทางในโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง

•ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

•หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณีที่สภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้บัสที่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่กำหนดไว้ กรุณารอที่จุดนัดหมายจนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง

•บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจากสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

•เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้

•ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝุ่น มีหิมะตกหนัก บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทำการตัดสินใจภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน

•ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน

•บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • โรงแรมวอชิงตันชินจุกุ (รวมตัว 7:20)
  • เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 40นาที
  • ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ + ซากุระ + เจดีห้าชั้นแห่งอาราคุระยามะเซ็นเก็น 70นาที (รวมเวลาเดินเท้าขึ้นเขา)
  • ชมเทศกาล Kawaguchiko Herb Festival 50นาที
  • รับประทานอาหารกลางวันที่ ฟาร์มมิซากะ 50นาที (หลังจากนั้นเก็บลูกพีช 1ลูก & รับประทานลูกพีชที่เก็บแล้วไม่อั้น 30นาที)
  • เก็บเชอร์รี่ รับประทานไม่อั้น ที่เอ็นซัง 30นาที
  • ชิมไวน์ & เลือกซื้อของฝากที่ Chateau Katsunuma 30นาที
  • เดินทางกลับถึง ชินจุกุ ในเวลา 18:00นาฬิกาโดยประมาณ

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :  Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย :  07:20 AM

จุดหมาย :  จังหวัดยามานาชิ

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ : 15 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more