เที่ยวรอบเกาะสมุย+ดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง(2 วัน)*ไม่รวมที่พัก เที่ยวรอบเกาะสมุย+ดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง(2 วัน)*ไม่รวมที่พัก

เที่ยวรอบเกาะสมุย+ดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง(2 วัน)*ไม่รวมที่พัก

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ทัวร์รอบเกาะสมุย โดยรถตู้ปรับอากาศ 4-5 ชั่วโมง

โปรแกรมทัวร์รอบเกาะสมุย โดยรถตู้ VIPปรับอากาศ  

 • รับลูกค้าจากโรงแรม  นำลูกค้าเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย  สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน เพื่อเป็นสิริมงคล 
 • จากนั้นชมหาดเฉวงเมืองใหม่ของเกาะสมุย แหล่งที่พักมากมายหลายระดับทั้งโรงแรม 5 ดาว จนถึงเกสเฮ้าส์ราคาไม่แพง แหล่งช้อปปิ้งมากมาย 
 • จากนั้นนำท่านสู่จุดชมทิวทัศน์ที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หาดทรายขาวบริสุทธิ์ ชมวิวและชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา – หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าวพร้อมกันนั้นให้ท่านผู้มีเกียรติได้ลิ้มลองรสชาติของน้ำมะพร้าวพันธ์พื้นเมือง
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ นำท่านสักการะหลวงพ่อแดง  หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อย ที่วัดคุณาราม  แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น  
 • จากนั้นนำท่านสู่ตลาดหน้าทอน เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่โรงแรมโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2

ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 07.30    รับจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน
 • 08.30    ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการอาหารเช้าบนเรือ
 • 10:00    ถึงเขตอุทยาน ขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด
 • 12.30    รับประทานอาหารกลางวันแบบ Buffet บนเรือ
 • 13.30    ชมทะเลสาปน้ำเค็มสีเขียวมรกต หรือ "ทะเลใน" เกาะแม่เกาะ
 • บ่าย       พาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพหมู่เกาะบริวารต่างๆที่มีลักษณะความแตกต่างทางธรรมชาติก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง บริการน้ำส้มคั้นและอาหารว่าง
 • 15.30    ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย
 • 17:00    ถึงท่าเรือหน้าทอน นำท่านส่งโรงแรม

....................................

อัตราค่าบริการรวม    

 • รถรับ – ส่ง ไป กลับ ท่าเรือสมุย - โรงแรม   
 • ค่าโดยสารเรือไป –กลับ, ค่าเรือหางยาว
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง
 • ทริปดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง (ไม่รวมพายคายัค) 
 • ค่ามัคคุเทศก์บริการนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ประกันภัย , ชูชีพ, อุปกรณ์ดำน้ำ

ราคาแพคเกจไม่รวม

 • ค่าที่พัก 
 • ค่าตั๋วบิน หรือ ค่าโดยสารเดินทางมายังเกาะสมุย
 • ค่าอาหารบางรายการนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

**ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาทต่อท่าน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)**

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 

Period Detail Price  
1 เม.ย. 62 - 31 ต.ค. 64 ผู้ใหญ่/ท่าน THB 1,900
Booking

ราคา

THB 1,900

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more