แพคเกจดำน้ำ<เกาะรายา+เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน> Speed Boat (3D2N) แพคเกจดำน้ำ<เกาะรายา+เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน> Speed Boat (3D2N) แพคเกจดำน้ำ<เกาะรายา+เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน> Speed Boat (3D2N)

แพคเกจดำน้ำ<เกาะรายา+เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน> Speed Boat (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

ลูกค้าเดินทางมาถึงสนามบิน...... อาคาร 2 ขาออก

 ถึงสนามบินภูเก็ต ..มีรถมารับท่านที่สนามบิน นำท่านไปยัง โรงแรม Thecharm Phuket” (4*) โรงแรมทันสมัยบรรยากาศผ่อนคลายที่มองเห็นวิวทะเลอันดามันแห่งนี้ใช้เวลาเดินเพียง 1 นาทีจากหาดป่าตอง อยู่ห่างจากศูนย์การค้าจังซีลอน 2 กม. และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 37 กม.

เช็คอินเข้าที่พักห้องดีลักซ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
รับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าชำระเงินเอง)

วันที่ 2

SNORKELING เกาะรายา (เต็มวัน)

เกาะรายา เกาะเฮ ไม้ท่อน

07.00 น.  รับประทานอาหารเเช้าที่โรงแรม

08.00 น.  รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอ

09.30 น.  เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วย เรือสปีดโบ๊ท รายาปริ๊นเซส นำท่านสู่เกาะไม้ท่อน

10.00 น.  ถึงเกาะไม้ท่อน เรือจอดให้ดำน้ำ (snorkeling)   **บนเรือมีหน้ากาก ชูชีพให้บริการ** (ไม่ได้ลงหาดเกาะไม้ท่อน)

11.00 น.   เดินทางสู่เกาะเฮ และพบกับกิจกรรม water sport ต่างๆ บนเกาะเฮ    (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม)

11.20 น.   ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

12.00 น.   เดินทางออกจากเกาะเฮสู่เกาะรายา เพื่อไป รับประทานอาหารบุฟเฟต์  ที่ร้านอาหารปริ๊นเซสเรสเตอรอง (ซีวิว)

13.30 น.   เดินทางออกจากร้านอาหาร ไปอ่าวปะตกเพื่อเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพประทับใจ 

14.30 น.   นำท่านไปดำน้ำ (snorkeling) ดูปะการังและฝูงปลามากมาย ณ อ่าวสยาม

15.50 น.   เดินทางออกจากเกาะรายา กลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

16.30 น.   กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง  มีรถรับส่งกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ


*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสม และความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

วันที่ 3

ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (4 ชั่วโมง)-ส่งท่านที่สนามบิน

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม รถมารับท่านที่หน้าโรงแรม พร้อมคนขับ พาท่านออกเดินทางต่อไปยัง "ถ่ายรูปชิวๆ ที่แหลมพรหมเทพ" เที่ยวรอบๆเมืองภูเก็ต 

12.00 น.  มัคคุเทศก์พาท่านแวะรับประทานอาหารเที่ยง (ลูกค้าชำระเงินเอง) หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง พาท่านแวะซื้อของฝาก และพาท่านส่งที่สนามบิน

15.00 น.  ลูกค้าเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เช็คอิน และโหลดกระเป๋า ที่เคาเตอร์

..//.....

หมายเหตุ! โปรแกรมการเดินทางอาจสลับปรับเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสม และความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถทรานเฟอร์ รับจากสนามบินภูเก็ต-โรงแรม The Charm Resort Phuket
 • ค่าที่พัก The Charm Resort Phuket (ห้องดีลักซ์) 2 คืน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ(ตามที่ระบุ) มื้อเช้า 2 มื้อ,เย็น .... มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ
 • ค่าทริปดำน้ำ เกาะ รายา+เกาะเฮ+เกาไม้ท่อน (ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำ,เครื่องดื่ม ผลไม้ ,น้ำแข็ง น้ำเปล่า) 
 • ค่าทริป City Tour รอบเมืองภูเก็ต+ส่งที่สนามบิน (เหมารถ 4 ชั่วโมง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารบางมื้อ ที่ไม่ได้ระบุ 
 • ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more