<LAND ภูเก็ต> ดำน้ำเกาะรายา เกาะเฮ - CITY TOUR-บ้านตีลังกา (3วัน 2คืน) <LAND ภูเก็ต> ดำน้ำเกาะรายา เกาะเฮ - CITY TOUR-บ้านตีลังกา (3วัน 2คืน) <LAND ภูเก็ต> ดำน้ำเกาะรายา เกาะเฮ - CITY TOUR-บ้านตีลังกา (3วัน 2คืน)

ดำน้ำเกาะรายา เกาะเฮ - CITY TOUR-บ้านตีลังกา (3วัน 2คืน)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

ลูกค้าเดินทางมาถึงสนามบิน...... อาคาร 2 ขาออก

ถึงสนามบินภูเก็ต ..เดินทางต่อไปยังโรงแรม

 • เช็คอินเข้าที่พัก....... (ลูกค้ามีที่พักเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2

SNORKELING เกาะรายา (เต็มวัน)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และรถมารับท่านที่หน้าโรงแรม 

08.00 น.  รถตู้ไปรับท่านที่ โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

09.30 น.  เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วยเรือสปีดโบ๊ท นำท่านสู่ “เกาะรายาใหญ่”

10.00 น.  ถึงเกาะรายา พาท่านดำน้ำดูปะการัง (snorkeling) ที่ อ่าวสยามเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

11.00 น.  รับประทานอาหารบุฟเฟต์ ผลไม้เครื่องดื่ม+ ร้านอาหารปริ๊นเซสเรสเตอรองค์(ซีวิว) 

    .....พักผ่อนตามอัธยาศัย....

15.00 น.  ออกเดินทางจาก เกาะรายากลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง 

15.30 น.  รถตู้รับท่านที่ท่าเรืออ่าวฉลองกลับสู่ที่โรงแรมที่พัก ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าชำระเงินเอง)

พักผ่อนนอนหลับฝันดี  (ลูกค้ามีที่พักเอง)

วันที่ 3

City tour รอบเมืองภูเก็ต - บ้านตีลังกา

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม รถมารับท่านที่หน้าโรงแรม พร้อมคนขับ(มัคคุเทศก์)  พาท่านออกเดินทางต่อไปยัง “แหลมพรหมเทพ” 
เพื่อชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11.00 น.  ออกเดินทางถึงวัดไชยธาราราม หรือ ”วัดฉลอง” นมัสการหลวงพ่อแช่ม ใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต

12.00 น.  มัคคุเทศก์พาท่านแวะรับประทานอาหารเที่ยง (ลูกค้าชำระเงินเอง) หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง พาท่านแวะถ่ายรูปแปลกแหวก ที่ “บ้านตีลัง” เป็นบ้านกลับหัวที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอกจะเห็นจุดเด่นของบ้านในสไตล์ตะวันตกที่ทันสมัย มีลักษณะกลับหัว ถือเป็นที่เที่ยวที่เน้นการนำความแปลกใหม่ผสมผสานกับความสามารถของสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างบ้านหลังนี้ และนำเสนอออกมาได้อย่างลงตัว

14.00 น.  ออกจากบ้านตีลังกา พาท่านแวะซื้อของฝาก

15.00 น.  ลูกค้าเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เช็คอิน และโหลดกระเป๋า ที่เคาเตอร์

..//.....

หมายเหตุ! โปรแกรมการเดินทางอาจเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าอาหาร 1 มื้อ(ตามที่ระบุ) มื้อเช้า... มื้อ,เย็น ...มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ
 • ค่าทริปดำน้ำ เกาะ รายา เกาะเฮ (ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำ,เครื่องดื่ม ผลไม้ ,น้ำแข็ง น้ำเปล่า) 
 • ค่าทริป City Tour รอบเมืองภูเก็ต 1 วัน 
 • ค่าเข้าบ้านตีลังกา 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าโรงแรมและที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารบางมื้อ ที่ไม่ได้ระบุ 
 • ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more