<LAND ภูเก็ต> ล่องเรือเที่ยวเกาะเจมส์บอน-บ้านตีลังกา-ซิตี้ทัวร์ (3วัน2คืน)

ล่องเรือเที่ยวเกาะเจมส์บอน-บ้านตีลังกา-ซิตี้ทัวร์ (3วัน2คืน)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

ลูกค้าเดินทางมาถึงสนามบิน...... อาคาร 2 ขาออก

ถึงสนามบินภูเก็ต ..เดินทางไปยัง โรงแรม.... 

เช็คอินเข้าที่พัก... (ลูกค้ามีที่พักเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย  
รับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าชำระเงินเอง)

วันที่ 2

ภูเก็ต-พังงา เกาะปันหยี-เกาะเจมส์บอน เขาพิงกัน

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.15 น.  รถมารับท่านที่หน้าโรงแรม เพื่อนำท่านไปพังงา

09:30 น.  เรือ Speed Boat ออกเดินทางจากท่าเรือ เยี่ยมชมเกาะเจมส์บอนด์และเขาพิงกัน พายเรือแคนูในป่าชายเลน เยี่ยมชมหมู่บ้านปันหยี พาท่านเดินไปดูสนามกีฬาลอยน้ำและโรงเรียน

12:30 น.  เพลิดเพลินกับอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น  และเยี่ยมชมสวนผลไม้

13.30 น.  หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง เยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา (ถ้ำลิง)พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ธารน้ำตก

15.00 น.    ออกเดินทางกลับโรงแรม...................

17:30 น.  ถึงโรงแรมลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าชำระเงินเอง)

วันที่ 3

City tour รอบเมืองภูเก็ต - บ้านตีลังกา

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม รถมารับท่านที่หน้าโรงแรม พร้อมคนขับ(มัคคุเทศก์)  พาท่านออกเดินทางต่อไปยัง “แหลมพรหมเทพ” 
เพื่อชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11.00 น.  ออกเดินทางถึงวัดไชยธาราราม หรือ ”วัดฉลอง” นมัสการหลวงพ่อแช่ม ใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต

12.00 น.  มัคคุเทศก์พาท่านแวะรับประทานอาหารเที่ยง (ลูกค้าชำระเงินเอง) หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง พาท่านแวะถ่ายรูปแปลกแหวก ที่ “บ้านตีลัง” เป็นบ้านกลับหัวที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอกจะเห็นจุดเด่นของบ้านในสไตล์ตะวันตกที่ทันสมัย มีลักษณะกลับหัว ถือเป็นที่เที่ยวที่เน้นการนำความแปลกใหม่ผสมผสานกับความสามารถของสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างบ้านหลังนี้ และนำเสนอออกมาได้อย่างลงตัว

14.00 น.  ออกจากบ้านตีลังกา พาท่านแวะซื้อของฝาก

15.00 น.  ลูกค้าเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เช็คอิน และโหลดกระเป๋า ที่เคาเตอร์

..//.....

หมายเหตุ! โปรแกรมการเดินทางอาจเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าอาหาร 1 มื้อ(ตามที่ระบุ) กลางวัน 1 มื้อ
 • ค่าทริปดำน้ำ พังงา เกาะปันหยี เขาตะปู เขาพิงกัน - เกาะเจมส์บอน (ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำ,เครื่องดื่ม ผลไม้ ,น้ำแข็ง น้ำเปล่า)
 • ค่าทริป City Tour รอบเมืองภูเก็ต 1 วัน 
 • ค่าเข้าบ้านตีลังกา 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก
 • ค่ารถรับที่สนามบินภูเก็ต-โรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารบางมื้อ ที่ไม่ได้ระบุ 
 • ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง

Period Detail Price  
1 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 63 ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 2 ท่าน) THB 2,990
Booking

ราคา

THB 2,990

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more