แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด (3D2N) แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด (3D2N) แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด (3D2N)

แพคเกจ ทัวร์เชียงใหม่-ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

นั่งรถม้าเวียงกุมกาม - วัดพระธาตุดอยคำ - ดอยสุเทพ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ดินเนอร์ขันโตก ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
จากนั้นเดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชมนครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

จากนั้นเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

 • 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม
 • 13.00 น.  นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งท่านเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ
 • จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
 • และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"
 • 15.00 น.  ชมความน่ารักของช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไป Art in Paradise หรือ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์)
 • 17.00 น.  กลับที่พัก เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว
 • 19.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ
 • 21.00 น.  กลับที่พัก....

วันที่ 2

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย-กาดทุ่งเกวียน- วัดพระธาตุลำปางหลวง-พิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน -นั่งรถม้า 1 ชั่วโมง-ตลาดอัศวิน

 • 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ออกเดินทางไป จ.ลำปาง
 • 09.30 น.  ถึง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง
 • แวะตลาดทุ่งเกวียน กาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่บนทางหลวงเส้นทางจากเชียงใหม่-ลำปาง
 • 12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00น.  แวะนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนปีฉลู วัดพระธาตุลำปางหลวงนักท่องเที่ยวทุกคนที่มีโอกาสมาเยือนลำปาง สถานที่แรกที่มักจะนึกถึง
 • ก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นล้านนาอย่างเด่นชัดที่สุดวัดหนึ่ง องค์พระธาตุ และนอกจากนั้น ยังมีเงาพระธาตุในซุ้มพระบาท เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ให้ได้ชมกันอีกด้วยครับ
 • 14.30 น.  เดินทางเข้าเมืองลำปาง แวะชมพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน ก่อตั้งโดยเทศบาลนครลำปาง ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังแรก เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่จัดแสดงเล่าเรื่องเมืองลำปางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
 • 16.30 น.  เช็คอินเข้าที่ 1.โรงแรมเวียงทอง / 2. โรงแรมเวียงลคอร // ในตัวเมืองลำปาง พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.  นั่งรถม้า 1 ชั่วโมง ชมวิถีชีวิต และ วิวทิวทัศน์เมืองลำปาง ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาคู่เมืองลำปาง ที่ห้าแยกหอนาฬิกา
 • 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (ไม่รวมอาหารเย็น ตามอัธยาศัย) เดินเที่ยวชม ตลาดอัศวิน ตลาดใหญ่ของเมืองลำปาง

(ถ้าลูกค้าเดินทางมาตรง วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ จะได้เดินเที่ยวถนนคนเดินย่านเก่าแก่ ที่ กาดกองต้า)

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี -บ้านเสานัก-วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม-วัดพระธาตุหริภุญชัย-ร้านวนัสนันท์

 • 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากโรงแรม
 • 09.00 น.  เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี การตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อรักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง ราวและตำนาน "ชามไก่แห่งธนบดี" หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของ ประเทศไทย
 • 10.30 น.  ออกเดินทางไป บ้านเสานัก เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก (ตามภาษาพื้นเมือง "นัก" มีความหมายว่า "มาก") ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมบ้านและของสะสมต่างๆและใช้เป็นสถานที่จัดขันโตกและงานพิธีมงคล
 • เดินทางไป วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นทีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้
 • 12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30น.  ออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ แวะ จ.ลำพูน นมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นวัดที่มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่มีอายุเกิดกว่าหนึ่งพันปี ประดิษฐานอยู่กลางวัด เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่องค์หนึ่งในลานนาไทย
 • 16.30 น. จากนั้นแวะซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริก ที่ร้านวนัสนันท์
 • 17.30 น.  ส่่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ ( หรือส่งที่สนามบินลำปางได้ครับ )

​********************

อัตรานี้รวม

 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • รถรับส่งตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

**สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม**

Period Detail Price  
1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 ผู้ใหญ่(2 ท่าน) THB 7,000
Booking
1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 ผู้ใหญ่(3-5 ท่าน) THB 6,400
Booking
1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 ผู้ใหญ่(6-10 ท่าน) THB 6,000
Booking

ราคา

THB 6,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more