แพคเกจดำน้ำ@ทะเลกระบี่ ฟรี Aroma Massage (3D2N) แพคเกจดำน้ำ@ทะเลกระบี่ ฟรี Aroma Massage (3D2N) แพคเกจดำน้ำ@ทะเลกระบี่ ฟรี Aroma Massage (3D2N)

แพคเกจดำน้ำ@ทะเลกระบี่ ฟรี Aroma Massage (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่

รถตู้ส่วนตัวรับท่านที่สนามบินกระบี่ เดินทางสู่ อ.คลองท่อม  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

​    ** BlueSotel Hotel **

วันที่ 2

เที่ยวดำน้ำ 1 วัน

รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 1)  ที่รีสอร์ท 
เลือกทัวร์ 1 ใน 3 รายการ อาหารเที่ยง  (มื้อที่ 2) ปิกนิก

 • ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก เรือ Speed Boat  
 • ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต  (จอย รถตู้)
 • ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน (จอย รถตู้)

เย็น  เข้าที่พัก พัผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

สนามบินกระบี่ /บขส.กระบี่

รับประทานอาหารเช้า  (มื้อ 3) ณ โรงแรมที่พัก + พักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อ optional tour (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
รถตู้ส่วนตัวส่งท่านที่สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่  

ราคารวม

 • รถตู้ส่วนตัวรับ-ส่งที่สนามบิน
 • ทัวร์เที่ยวสระมรกต - น้ำตกร้อน
 • อาหารจำนวน 3 มื้อ (2 เช้า + 1 กลางวัน)
 • ที่พัก 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ทัวร์ One day trip+ผลไม้ตามฤดูกาล
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

*** กรณีเป็นชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม ท่านละ  400 บาท ยกเว้นทัวร์น้ำตกร้อน ท่านละ 300 บาท ***


ราคาดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

เงื่อนไขสำหรับเด็ก:

 • อายุ 3-10 ปี พักกับผู้ใหญ่  (ไม่เสริมเตียง) คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 
 • กรณีเสริมเตียง คิด  90% ของราคาผู้ใหญ่

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more