แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายา-เกาะเฮ-เกาะไม้ท่อน> (3D2N) แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายา-เกาะเฮ-เกาะไม้ท่อน> (3D2N) แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายา-เกาะเฮ-เกาะไม้ท่อน> (3D2N)

แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายา-เกาะเฮ-เกาะไม้ท่อน> (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

xx.xx  ถึงสนามบินภูเก็ต ..เดินทางต่อไปยังโรงแรม (กรณีต้องการรถทรานเฟอร์ 700 บาท/คัน สำหรับ 2 ท่าน)

 • เช็คอินเข้าที่พักในเมืองภูเก็ต พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2

ดำน้ำดูปะการัง เกาะรายา,เกาะเฮ และ เกาะไม้ท่อน (เต็มวัน)

กาะรายา เกาะเฮ ไม้ท่อน

08.00 น.  รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอ

09.30 น.  เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วย เรือสปีดโบ๊ท รายาปริ๊นเซส นำท่านสู่เกาะไม้ท่อน

10.00 น.  ถึงเกาะไม้ท่อน เรือจอดให้ดำน้ำ (snorkeling)   **บนเรือมีหน้ากาก ชูชีพให้บริการ** (ไม่ได้ลงหาดเกาะไม้ท่อน)

11.00 น.   เดินทางสู่เกาะเฮ และพบกับกิจกรรม water sport ต่างๆ บนเกาะเฮ    (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม)

11.20 น.   ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

12.00 น.   เดินทางออกจากเกาะเฮสู่เกาะรายา เพื่อไป รับประทานอาหารบุฟเฟต์  ที่ร้านอาหารปริ๊นเซสเรสเตอรอง (ซีวิว)

13.30 น.   เดินทางออกจากร้านอาหาร ไปอ่าวปะตกเพื่อเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพประทับใจ 

14.30 น.   นำท่านไปดำน้ำ (snorkeling) ดูปะการังและฝูงปลามากมาย ณ อ่าวสยาม

15.50 น.   เดินทางออกจากเกาะรายา กลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

16.30 น.   กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง  มีรถรับส่งกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ


*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสม และความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

วันที่ 3

ภูเก็ต-กรุงเทพฯ

8.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

xx.xx   เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม (ไม่เกินเที่ยงวัน)..... 

............................. 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พักในเมืองภูเก็ต "Shino Imperial Hotel"  ห้องซูพีเรีย 2 คืน รวมอาหารเช้า 
 • ค่าทริปดำน้ำ เกาะ รายา เกาะเฮ,เกาะไม้ท่อน (ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำ,เครื่องดื่ม ผลไม้ ,น้ำแข็ง น้ำเปล่า) + อาหารกลางวัน 
 • เรือ Speed Boat  
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารบางมื้อ ที่ไม่ได้ระบุ 
 • ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 

 

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more