แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายาเต็มวัน> by Speedboat (3D2N) แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายาเต็มวัน> by Speedboat (3D2N)

แพคเกจดำน้ำ <เกาะรายาเต็มวัน> by Speedboat (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

xx.xx  ถึงสนามบินภูเก็ต ..เดินทางต่อไปยังโรงแรม (กรณีต้องการรถทรานเฟอร์ 700 บาท/คัน สำหรับ 2 ท่าน)

 • เช็คอินเข้าที่พักในเมืองภูเก็ต พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2

ดำน้ำดูปะการังเกาะรายาใหญ่ (Fullday)

โปรแกรมเกาะรายา
08.00 น.  รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09.30 น.  เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วยเรือสปีดโบ๊ทรายาปริ๊นเซส  นำท่านสู่ เกาะรายาใหญ่
10.00 น.  ถึงเกาะรายา พาท่านดำน้ำดูปะการัง (snorkeling) ที่ อ่าวสยามเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
11.00 น.  รับประทานอาหารบุฟเฟต์ที่ ร้านอาหารปริ๊นเซสเรสเตอรองค์(ซีวิว)
             .....พักผ่อนตามอัธยาศัย....

15.00น.  ออกเดินทางจาก เกาะรายากลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
15.30น.  รถตู้รับท่านที่ท่าเรืออ่าวฉลองกลับสู่ที่โรงแรมที่พัก

***   หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่ 3

ภูเก็ต-กรุงเทพฯ

8.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

xx.xx   เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม (ไม่เกินเที่ยงวัน)..... 

............................. 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พักในเมืองภูเก็ต "Shino Imperial Hotel"  ห้องซูพีเรีย 2 คืน รวมอาหารเช้า 
 • ค่าทริปดำน้ำ เกาะ รายา (ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำ,เครื่องดื่ม ผลไม้ ,น้ำแข็ง น้ำเปล่า) + อาหารกลางวัน 
 • เรือ Speed Boat  
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าโรงแรมและที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารบางมื้อ ที่ไม่ได้ระบุ 
 • ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more