มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ถ้ำบาตู - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์

03.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง

05.55 น.    คณะออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

09.10 น    คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์  (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) ในระหว่างการเดินทางนำท่านแวะ ถ้ำบาตู นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี    ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม ถ้ำหินปูนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถ้ำหลัก ซึ่งใช้เป็นวัดและศาสนสถานฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ นอกจากนี้หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน รอบๆวัดจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีถ้ำรามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้ชม ก่อนขึ้นกระเช้าให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายชนิด ที่พากันลดราคาเพื่อดึงดูดใจนักช้อปปิ้งทั้งหลายที่มาเยือน ณ OUTLET SHOPPING MALL Sky Way จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA Sky Way เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง   (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน)  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
บ่าย    เพลิดเพลินไปกับ City Of  Entertainment และช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ First World Plaza และ ช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่น ที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค   *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป เท่านั้น  สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  ต่อจากนั้นพาทุกท่านลงจาก ยอดเขาเก็นติ้ง เพื่อเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านเที่ยวย่าน จาลันอาลอร์ (Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ อยู่ในย่านบูกิตบินตัง ที่นี่มีขายทั้งอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิด อาหารทะเล อาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

ที่พัก Pudu plaza Hotel Kuala lumpur  หรือเทียบเท่า   

วันที่ 2

กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มะละกา

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   จากนั้นไปยัง พระราชวังแห่งชาติ  Istana Negara  พร้อมทหารม้ารูปภาพ   นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสระภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง    ชาวมาเลเซียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่   31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย  ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building จากนั้นนำทุกท่านถ่ายภาพคู่กับ  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส  Petronas Twin Tower ที่มีความสูง  452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อ ช็อคโกแลต แท้ๆจากโรงงาน ช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่  เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงาน ราชการและโครงการนำร่องทางด้าน ไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ ได้แก่ เปอร์ดานาปุตรา Perdana Putra ตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงที่สุด  ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นบริเวณด้านล่างทั้งหมด Perdana Putra complex ประกอบด้วยสำนักงานนายกรัฐมนตรี              นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เดินทางไปยัง Malaka Straits Mosque    มัสยิดเซลัท นักท่องเที่ยวมักเรียกว่ามัสยิดลอยน้ำ ถูกสร้างบนเกาะ Pulay ซึ่งเป็นเกาะที่ทางรัฐบาลสร้างถมที่ขึ้นมาให้เป็นที่พักและตั้งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้นมาในปี 2006 ไฮไลต์ของการไปเที่ยวมัสยิดเซลัทคือการรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามมาก ข้อปฏิบัติเล็กน้อยคือ ต้องแต่งตัวให้เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าผู้หญิงต้องมีการคลุมผมด้วยผ้าฮิญาบด้วย ซึ่งทางมัสยิดก็มีชุดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนก่อนเข้าไปในมัสยิ จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนคนเดินยองเกอร์ คือสวรรค์สำหรับนักสะสมของเก่าและผู้เชี่ยวชาญการต่อรองราคา ที่ถนนแห่งนี้ คุณจะสามารถหาซื้องานศิลปะโบราณหรือของเก่าที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมถึงสินค้าน่าสะสมมากมายที่มีประวัติและความเป็นมาที่แตกต่างกัน จาลานฮังเยบัต ในอดีตรู้จักกันในชื่อถนนยองเกอร์ เป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมทั่วโลกว่าเป็นแหล่งซื้อหาและต่อรองราคาวัตถุโบราณที่ดีที่สุด ปัจจุบันบนถนนเส้นนี้มีร้านขายเครื่องดื่มกาแฟและร้านงานฝีมือมากมาย สร้างบรรยากาศที่ผสมผสานกลิ่นอายของอดีตและยุคสมัยใหม่เข้าด้วยก  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก ECO TREE MALACCA  หรือเทียบเท่า

     

วันที่ 3

มะละกา - ยะโฮร์บารูห์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อ  ค้าขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของมาเลเซีย จากนั้นนำท่าน ชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA ชมดัตช์สแควร์ หรือจัตุรัสแดง (Red Square) เนื่องจากที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนดัตช์ในสมัยที่เข้ามาปกครองมลายู อาคารต่างๆ  ที่ล้อมรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตุรัสเป็นลานน้ำพุแบบอังกฤษที่สร้างถวายแด่พระราชินีวิคตอเรียในปี ค.ศ. 1904 รอบๆ ลานน้ำพุคือ  หอนาฬิกา โบสถ์คริสต์ (Christ Church) ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์ และ อาคาร สตัดธิวท์ (Stadhuys) เป็นอาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย ชมป้อม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงป้อมเดียว ป้อมนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul) ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นของนักบุญ Francis Xavier

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Malacca Nyonya Restauran

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมือง ยะโฮร์บารูห์ นำท่านเที่ยวชม ช้อปปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม   City Square และบริเวณนี้ยังมีสถานที่ช้อปปิ้ง Komtar รวมถึงร้านเสื้อผ้า Outlet ให้ทุกท่านเพลิดเพลิน  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก THE HOLMES GP  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ยะโฮร์บารูห์ – สิงคโปร์ - สนามบินชางงี

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบไปด้วย ทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลออน สัตว์ในตำนานที่มีหัวคล้ายสิงโต โดยมีลำตัวและหางเหมือนปลา ตลอดจน โรงละครเอสพานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆ มากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัด พระเขี้ยวแก้ว  (Buddha Tooth Relic Temple)  สร้างขึ้นเพื่อเป็น ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าวัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้างสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี  ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็น วัดแขก ซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

บ่าย   นำท่านช้อปปิ๊งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ ออร์ชาร์ดโรด สวรรค์ของนักช้อปทุกคน ถนนออร์ชาร์ด ถนสาย ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นยอดนิยมร้านขายสินค้าเฉพาะทางและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อีกมาก

เย็น      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ให้ท่านได้สัมผัสความอลังการกลางเทอร์มินอลใหม่ของ Jewel Changi Airport  ที่เนรมิตน้ำตกยักษ์สูงกว่า 40 เมตรกลางสนามบิน สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์รูปทรงโดมขนาดใหญ่    และสวนสีเขียวสไตล์ทรอปิคอลสุดตื่นตาตื่นใจ

19.30 น.    คณะออกเดินทางกลับสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH616

20.30 น.    คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์

22.00น.    ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอร์ไล   เที่ยวบินที่ MH796 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)

23.10น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรค่าบริการรวม
⦁    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
⦁    ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
⦁    ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
⦁    ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

⦁        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    
     ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
⦁         ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
กรณี ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีมีการประกาศยกเลิกการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับประชากรไทย 
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับพลเมืองไทย โดยสามารถพำนักระยะสั้นได้ไม่เกิน 15 วัน หากต้องยื่นวีซ่าตามเดิม มีค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่า 2,000 บาท/ท่าน สำหรับการยื่นขอ)
⦁         ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
⦁         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
⦁        ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศน์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป 
(ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
⦁        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more