PRO FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5วัน 3 คืน PRO FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5วัน 3 คืน PRO FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5วัน 3 คืน

PRO FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5วัน 3 คืน

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

20.30    พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

23.55  ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL314 
 
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

 

วันที่ 2

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – ยูเมะ ทาวน์ - แช่ออนเซ็น

07.20    เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า แต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย  นำท่านชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้น เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู
อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง “อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ “ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ” ที่ทำจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตานำโชค
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสูดอากาศยามเช้ากันที่ หมู่บ้านยูฟุอิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) หมู่บ้านน้อยน่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุ่น มีร้านขายของเรียงรายสองข้างทางให้ได้เลือกชิม ชม แชะถ่ายรูปกันเพลินๆ และถ่ายรูปสวยๆ  ราวภาพวาดในฝันที่ทะเลสาบคิริน ที่ไม่ห่างจากหมู่บ้านยูฟุอินนัก อิสระเดินชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ 
อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านยุฟุอิน

จากนั้นนำท่านเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปปุ ชม บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดัง ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ำจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ำแร่วางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นำไปละลายน้ำอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทำให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี (รวมค่าเข้าชมบ่อน้ำแร่ 1 บ่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูเมะทาวน์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ภายในมีร้านอาหาร ร้านขายเครื่องสำอาง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ยารักษาโรคซึ่งเป็นที่นิยมและร้านค้าปลอดภาษีภายในศูนย์การค้านี้อีกด้วย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ยูเมะทาวน์

ที่พัก Beppu AREA HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
     

วันที่ 3

โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - วัดโทโชจิ สักการะพระใหญ่แห่งฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

เช้า   รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่ที่ เมืองซากะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู (Kyushu) ให้ทุกท่านช็อปปิ้งกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช็อปกันแบบจุใจ พร้อมโปรโมชั่นเด่นๆ ตลอดทั้งปี มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมา

 อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย ณ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

จากนั้นนำท่าน นมัสการหลวงพ่อโต แห่งวัดโทโชจิ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า นานกาคุซัน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟุกุโอกะ โดดเด่นมากและยังเป็นวัดหลักศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยมีพระพุทธรูปนั่งแกะสลักจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สูงถึง 10.8 เมตร และหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ คนจะรู้จักและเรียกกันในชื่อ ฟุกุโอกะไดบุสสึ นอกจากความอลังการแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียว

              
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ” ก็ได้ซึ่งย่านแห่งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง แถมยังถือว่าเป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว ย่านนี้มีให้เลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมายสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิดตั้งแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย

  อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก     Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไม่รวมค่าเดินทาง)  ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **

เชิญท่านเพลิดเพลินกับอิสระช้อปปิ้ง เชิตามแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง 
⦁    Canal City Hakata อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่เดียว ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยาก
⦁    แวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนย์อาหารที่ขายเฉพาะราเมงก็ไม่ว่ากัน ใครชอบร้านไหนเลือกได้ตามสะดวก และเป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมงให้ลองชิมกันด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “รักคุณเท่าฟ้า”
⦁    Marinoa City Outlet ช้อปปิ้งมอลล์ริมทะเลแห่งใหญ่นี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นแต่ก็มีแบรนด์อินเตอร์บางส่วนนะคะ อย่าง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทั้งที่เป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่เน้นแฟชั่นดีไซน์ ทั้งรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ชุดกีฬา นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน ของใช้สำหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ไว้คอยให้บริการอีกด้วย
⦁    Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใต้ดินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่มีร้านค้าให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจกว่าร้อยร้าน แบ่งเป็นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซ้าย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกว่า 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดาร้านรวงต่างๆ ตกแต่งร้านกันอย่างน่ารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินค้าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ accessories
⦁    ถนนช้อปปิ้ง Hakata Kawabata ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฮากะตะ ที่ช้อปปิ้งที่นี่จะเล็กกว่าที่อื่น ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่ว ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง
⦁    ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ (Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหาร หรือที่เรียกกันว่า ยาไต (Yatai) เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีที่นั่งได้แค่ 6-10 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้อง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไปแล้ว ก็คือแถวตอนใต้ของเกาะนาคาสุ (Nakasu Island) ที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 ร้านตลอดทางเดินริมน้ำที่ได้บรรยากาศดี
  

 อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก    Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

เช้า    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

08.25    ออกเดินทาง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL315 มีบริการอาหารบนเครื่อง 

12.35    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการรวม
⦁    ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
⦁    ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
⦁    โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
⦁    ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
⦁    ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
⦁    ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
⦁    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
⦁    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
⦁    ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
⦁    หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
⦁    ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
⦁    ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
⦁    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
⦁    ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
⦁    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

ราคา

THB 10,000,000

19 กันยายน 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more