โปรแกรม *New4 * อ่าวพังงา-พายเรือแคนู <Big Boat> (1Day)

โปรแกรม *New4 * อ่าวพังงา-พายเรือแคนู (1Day)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

อ่าวพังงาพายเรือแคนู+บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คุณจะประทับใจกับภูมิทัศน์อันงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย สัมผัสประสบการณ์การพายเรือแคนูรอบๆ ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูนของเกาะต่างๆ ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน พลาดไม่ได้กับทริปนี้คะ

รายละเอียดเดินทาง

 • 07.30-08.30 น.  รับจากโรงแรมของคุณและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวปอ
 • 09:30 น.  ถึงท่าเรืออ่าวปอพร้อมบริการชากาแฟและของหวานฟรี
 • 09.45 น.  ออกจากท่าเรืออ่าวปอไปยังอ่าวพังงาโดยเรือใหญ่
 • 10.30 น.  มาถึงที่เกาะพนัก และสนุกกับการพายเรือแคนู ไกด์ของเราจะพาคุณพายเรือรอบ ๆ เพื่อสำรวจถ้ำและทะเลสาบที่ซ่อนอยู่
 • 11.30 น.  ออกเดินทางจากเกาะพนัก ไปยังเกาะห้องเพื่อชมทิวทัศน์
 • 12.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์บนเรือ ระหว่างรับประทานอาหารล่องเรือชมบรรยากาศภูเขาแปลตา และป่าชายเลน ป่าโกงกางของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 • 13.30 น.  เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เขาพิงกัน และเขาตาปู หรือเรียกอีกชื่อว่า เกาะเจมส์บอนด์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James Bond 007 ตอน The man with the golden gun”
 • 14.30 น.  ออกเดินทางออกจากเขาตะปู มุ่งหน้าสู่เกาะลาวะ เพลินเพลินกับการเล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 15.15 น.  ออกเดินทาง ออกจากเกาะลาวะมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออ่าวปอ
 • 16.00 น.  เดินทางมาถึงท่าเรือ และนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์ทางทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล

ราคารวม:

 • รถรับ-ส่ง (จากโรงแรมเฉพาะในโซน )
 • บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันบนเรือผล+ไม้ตามฤดูกาล
 • กิจกรรมพายเรือแคนู
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ไกด์ดูแลตลอดทริป
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour