โปรแกรม <4in1>พายเรือแคนูอ่าวพังงา <Big Boat> (1Day)

โปรแกรม <4in1>พายเรือแคนูอ่าวพังงา (1Day)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

อ่าวพังงาพายเรือแคนู+บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คุณจะประทับใจกับภูมิทัศน์อันงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย สัมผัสประสบการณ์การพายเรือแคนูรอบๆ ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูนของเกาะต่างๆ ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน พลาดไม่ได้กับทริปนี้คะ

รายละเอียดโปรแกรม

07.30-08.30 รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวปอ (เวลารับขึ้นอยู่กับโซนของโรงแรมที่พัก)

09:30 เดินทางมาถึงท่าเทียบเรืออ่าวปอ รับประทานของว่าง ชา กาแฟ

09.45 ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

10.30 เดินทางมาถึงเกาะพนัก สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนนูกลางทะเลที่รายล้อมด้วยภูเขาและถ้ำ ชมหินงอกหินย้อย  

11.30 นำท่านเดินทางสู่เกาะห้อง เพลิดเพลินกับการพายเรือแคนนูชมทัศนีย์ภาพภูเขาสลับซับซ้อน แล่นเรือลอดถ้ำชมแอ่งน้ำลากูน และชมหินงอกหินย้อย

12.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ และมุ่งหน้าต่อ สู่เขาพิงกันเขาตะปู จุดที่เป็นไฮไลท์ของทริป นั้นก็คือ เขาตะปู หรือ เกาะเจมส์บอนด์นั้นเอง นำท่านเยี่ยมชมเขาตะปูที่ตั้งตระง่านกลางน้ำ ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ” The Man with the golden Gun” ที่มาของชื่อเกาะเจมส์บอนด์ 

14.30-15.30 ออกเดินทางจากเขาตะปู เพลินเพลินกับการเล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 เดินทางมาถึงท่าเรือ และนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์ทางทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล

ราคารวม:

  • รถรับ-ส่ง (จากโรงแรมเฉพาะในโซน )
  • บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันบนเรือผล+ไม้ตามฤดูกาล
  • กิจกรรมพายเรือแคนู
  • อุปกรณ์ดำน้ำ
  • ไกด์ดูแลตลอดทริป
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour