แพคเกจดำน้ำ ทะเลกระบี<ทัวร์4เกาะ> (3D2N)

แพคเกจดำน้ำ ทะเลกระบี<ทัวร์4เกาะ> (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินกระบี่

รถทรานเฟอร์รอรับท่านที่สนามบิน (แจ้งเวลา Flight)

นำท่านส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

​    ** BlueSotel Hotel **

วันที่ 2

เที่ยวดำน้ำ 4 เกาะ By Speed Boat (09.00-14.00 น.)

รายละเอียดโปรแกรม

07.50 น.-08.30 น.  รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว) ในเมือง รับ 08.00 น.-08.15 น. > ในอ่าวนาง  รับ 08.30 น.-08.45 น. >ในทับแขก  รับ 07.50 น.-08.00 น.> ในคลองม่วง  รับ 08.00 น.-08.15 น.    

09.00 น.  ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.  นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ1ใน10ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง  ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นทีนับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลกที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่า ท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 น.  ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือ หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.15 น.  นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย

12.00 น.  นำท่านนขึ้น เกาะปอดะ บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบายๆด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาการเชิญ ทุกท่านเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย

14.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน

*** กรณีต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม400 บาท ยกเว้นทัวร์ น้ำตกร้อน เพิ่ม 300 บาท ต่อท่าน***

วันที่ 3

กระบี่-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า  (มื้อ 3) ณ โรงแรมที่พัก + พักผ่อนตามอัธยาศัย
รถทรานเฟอร์(แจ้ง Flight เจ้าหน้าที่) ส่งท่านที่สนามบินกระบี่

ราคารวม  ***จองขั้นต่ำสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป***

  • รถทรานเฟอร์ส่วนตัว รับ-ส่งที่สนามบินกระบี่
  • ที่พัก 2 คืน ห้องซูพีเรีย รวมอาหารเช้า 
  • ทัวร์ 4 เกาะ +อาหารบุฟเฟ่ต์,ผลไม้ตามฤดูกาล
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

*** กรณีเป็นชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม ท่านละ  400 บาท ยกเว้นทัวร์น้ำตกร้อน ท่านละ 300 บาท ***


ราคาดังกล่าวไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

เงื่อนไขสำหรับเด็ก

  • อายุ 3-10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม.

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more