แพคเกจดำน้ำทะเลกระบี<เกาะพีพี อ่าวมาหยา> (3D2N)

แพคเกจดำน้ำทะเลกระบี<เกาะพีพี อ่าวมาหยา> (3D2N)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สนามบินกระบี่

รถทรานเฟอร์รอรับท่านที่สนามบิน (แจ้งเวลา Flight)

นำท่านส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

​    ** BlueSotel Hotel **

วันที่ 2

เที่ยวดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา By Speed Boat (09.00-17.00 น.)

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

07.50 น.-08.30 น.  รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆเดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว) ในเมือง รับ 08.00 น.-08.15 น. > ในอ่าวนาง  รับ 08.30 น.-08.45 น. >ในทับแขก  รับ 07.50 น.-08.00 น.> ในคลองม่วง  รับ 08.00 น.-08.15 น.

08.30 น.  ลงเรือSpeed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี(ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.  นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเล่นน้ำ อ่าวโล๊ะซามะ  นำท่านดำนน้ำดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโตๆได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย อ่าวปิเละ ชมทะเลใน(Lagoon)พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.  นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี  ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชิวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.  นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น)  จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มากๆ

15.00 น.  นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ nnn.ตั้งฉายาว่า "ดงปะการังแสนไร่" เชิญทุกท่านพักผ่อน และเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ โดยสวัสดิภาพ 

รถส่งท่านที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3

กระบี่-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า  (มื้อ 3) ณ โรงแรมที่พัก + พักผ่อนตามอัธยาศัย
รถทรานเฟอร์(แจ้ง Flight เจ้าหน้าที่) ส่งท่านที่สนามบินกระบี่

ราคารวม  ***จองขั้นต่ำสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป***

  • รถทรานเฟอร์ส่วนตัว รับ-ส่งที่สนามบินกระบี่
  • ที่พัก 2 คืน ห้องซูพีเรีย รวมอาหารเช้า 
  • ทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา +อาหารบุฟเฟ่ต์,ผลไม้ตามฤดูกาล  
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

*** กรณีเป็นชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม ท่านละ  400 บาท ยกเว้นทัวร์น้ำตกร้อน ท่านละ 300 บาท ***


ราคาดังกล่าวไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

เงื่อนไขสำหรับเด็ก

  • อายุ 3-10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม.

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more