Checkout

โปรแกรม <5in1>พายเรือแคนูอ่าวพังงา+เกาะปันหยี <Big Boat> (1Day)

โปรแกรม <5in1>พายเรือแคนูอ่าวพังงา+เกาะปันหยี (1Day)

วันเดินทาง

15 มี.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 คน

ราคา

1,500 THB

1,500 x 1 ผู้ใหญ่

Please choose your payment method.

ยอดรวม

1,500 THB

Contact Info

Payment Info

โปรแกรมรอการยืนยันที่ว่าง ระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการจองและขั้นตอนการชำระเงินอีกครั้งจากทีมงานค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 086-339-4175, 02-116-6767

Proceed to payment