แพ็คเกจท่องเที่ยวปราสาทฮิเมจิ พร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ / ออกเดินทางที่ 2 ท่าน (One Day Trip) แพ็คเกจท่องเที่ยวปราสาทฮิเมจิ พร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ / ออกเดินทางที่ 2 ท่าน (One Day Trip)

แพ็คเกจท่องเที่ยวปราสาทฮิเมจิ พร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ / ออกเดินทางที่ 2 ท่าน (One Day Trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เที่ยวปราสาทฮิเมจิ

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. ท่องเที่ยวที่ "ปราสาทฮิเมจิ" ที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น (เยี่ยมชมพร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ)

2. ชมภาพสามมิติของปราสาทฮิเมจิด้วย VR scope (1 ท่าน/เครื่อง) เพลิดเพลินกับการชมภาพวิดีโอของโดรน ในมุมต่างๆของปราสาทที่ไม่เคยเห็น ด้วยสมาร์ทโฟนของท่าน อาทิ มุมเหนือปราสาท ฯลฯ

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์

① บัตรเข้าปราสาทฮิเมจิ ② ค่าไกด์ภาษาอังกฤษ ค่าแว่นตาสามมิติ (VR scope)

ค่าแพ็คเกจทัวร์สำหรับเด็กเล็ก 0-5 ปี
- ไม่เสียค่าบริการ ※ไม่รวมบริการ VR scope

หมายเหตุ

รับแว่นตาสามมิติ (VR scope) 1 อัน/ท่าน ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ณ จุดให้บริการ ซึ่งในการชมภาพแบบสามมิตินี้ จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟน โดยท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน (ไม่เสียค่าบริการ) ก่อนใช้บริการนี้ ทั้งนี้ อาจไม่สามารถชมภาพสามมิติได้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ทโฟน (กรณีที่สมาร์ทโฟนของท่านไม่สามารถรับชมภาพสามมิติได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)

ไม่สามารถระบุเวลาเข้าเยี่ยมชมปราสาทฮิเมจิ พร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบทางเอกสารยืนยันการเดินทาง (Final Itinerary Sheet)

เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริษัทไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง

เนื่องจากบริษัทจะทำการส่งเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางนี้ ไปให้ท่านผ่านที่โรงแรมที่ใช้เข้าพักในคืนก่อนร่วมการเดินทางนี้ กรุณาระบุ 1. ชื่อโรงแรม 2. วัน check-in 3. ชื่อผู้จองโรงแรม ลงในแบบฟอร์มการจองของท่านเพื่อแจ้งให้บริษัททราบ

โปรแกรมการเดินทาง

**กรุณาเดินทางไปยังสถานที่ออกเดินทางด้วยตัวเอง

【① 10:00~, ② 13:00~】 ท่องเที่ยวปราสาทฮิเมจิ พร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษ (ประมาณ 105 นาที) ※เพลิดเพลินกับการชมปราสาทด้วยแว่นตาสามมิติ (VR scope)
ไม่สามารถระบุเวลาเข้าเยี่ยมชมปราสาทฮิเมจิ พร้อมไกด์สื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบทางเอกสารยืนยันการเดินทาง (Final Itinerary Sheet)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง : จุดนัดรวมตัว

เวลาที่นัดหมาย    -

จุดหมาย : จังหวัดเฮียวโกะ

ภาษา :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา : เนื่องจากทัวร์นี้เป็นแบบ Free plan ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดำเนินการในการติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่งอีเมล์ยืนยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  :  2 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more