Snorkeling เกาะรายา  (เต็มวัน) Snorkeling เกาะรายา  (เต็มวัน)

Snorkeling เกาะรายา (เต็มวัน)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ทริป 1 วัน

โปรแกรมเกาะรายา

 •  08.00 น.  รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
 • 09.30 น.  เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วยเรือสปีดโบ๊ทรายาปริ๊นเซส  นำท่านสู่ เกาะรายาใหญ่
 • 10.00 น.  ถึงเกาะรายา พาท่านดำน้ำดูปะการัง (snorkeling) ที่ อ่าวสยามเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • 11.00 น.  รับประทานอาหารบุฟเฟต์ที่ ร้านอาหารปริ๊นเซสเรสเตอรองค์(ซีวิว)

             .....พักผ่อนตามอัธยาศัย....

 • 15.00น.  ออกเดินทางจาก เกาะรายากลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
 • 15.30น.  รถตู้รับท่านที่ท่าเรืออ่าวฉลองกลับสู่ที่โรงแรมที่พัก

***   หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลื่ยนได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคารวม 

 • รถรับ-ส่ง จากโรงแรมโดยรถตู้ (เฉพาะในโซน) นอกโซนมี คชจ.เพิ่มเติม 
 • หน้ากากดำน้ำตื้นเสื้อชูชีพ
 • ผลไม้เครื่องดื่ม
 • บุฟเฟต์อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ประกันภัย (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับประกันภัย)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาไม่รวม

 • ตีนกบ และเก้าอี้ชาด 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Period Detail Price  
1 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 63 ผู้ใหญ่ THB 990
Booking

ราคา

THB 990

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more