Snorkeling & Chill @Boulder Island >>Love Andaman(one day trip)

Snorkeling & Chill @Boulder Island >>Love Andaman(one day trip)

Sales By Hippo On Tour : 79/311 Soi Ramkhamhaeng 150, Khwaeng Saphan Sung, Khet Saphan Sung, Bangkok 10240, Thailand Tel: 02 116 6767 Mobile: 086 339 4174-5 Fax: 02 048 5988

Travel Information

Travel Rate

Day 1

Refuel the morning snack - Myanmar second island - view "Victoria Point" - Nakinyo Island - walk nature study Jurassic view point from "Moken Bay" to "Sister Bay" - snorkeling 7 color

07:00 น.     รถตู้บริการรับลูกค้าจากที่พักในตัวเมืองระนอง / บขส. / สนามบิน มุ่งหน้าสู่ร้านอาหารเคียงเล จ.ระนอง 

07:30 น.     พร้อมกันที่ท่าเรือร้านอาหารเคียงเล จ.ระนอง เช็คอินพร้อมบริการอาหารว่างยามเช้า และตรวจสอบเอกสาร ทีทางเลิฟ อันดามันได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว  

08:00 น.     เรือพร้อมออกเดินทางไปยังท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ เพือยืนเอกสารผ่านแดนเข้าสู่เกาะประเทศพม่า ซึงใช้เวลาสันๆ 

08:15 น.     ออกจากท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ ระหว่างการเดินทาง เราจะผ่าน “วิคตอเรีย พอยท์” ดินแดนตอนใต้สุดของประเทศเมีย นมาร์ เรือจะล่องผ่านหมู่เกาะนับร้อย ซึ่งยังคงความบริสุทธิ ของทะเลฝงเมียนมาร์ ทีถูกปิดมาหลายร้อยปี
(ใช้เวลาในการ เดินทาง 1 ชัวโมง 45 นาที)

10:00 น.     เดินทางมาถึง "เกาะนาคินโย" ได้เวลาแล้วกับการพักผ่อนและชมความสวยงามของหาดที่  “Moken  Bay”  ซึ่งเป็นหาด ทรายที่ขาวที่ละเอียดสวยงาม
จากนั้นเดินศึกษาธรรมชาติจาก “Moken  Bay”  ไปยัง “Sister Bay” อ่าวคู่ทีสวยงาม  เพือชื่นชมกับความอุดมสมบูรณ์ของป่า Rain Forest เขตร้อนอันแสนบริสุทธิ
ตื่นเต้นกับหินน้องฮิปโป หินก้อนนี้มองอีก ด้าน เหมือนปลาวาฬ ธรรมชาติช่างมหัศจรรย์ เส้นทางนี้ เรียกว่า Jurassic view point เปนเส้นทางกองหินร้อยล้านปี  เป็นทั้งจุดชมวิว เป็นทั้งจุดชมกองหินนับพันๆหมื่นๆกอง ตั้งซ้อนกัน ซึ่งเป็นหินแกรนิต อายุนับพันปี ที่ชวนให้ทุกท่าน สนุกกับการจิตนาการ เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และพักผ่อนตามแบบฉบับของตัวเอง โดยใช้เวลาในการ เดินประมาณ 30 นาที (ไป-กลับ) 

12:00 น.     ได้เวลาจัดเต็มกับอาหารบุปเฟต์ และซีฟู้ดลวกจิ้ม แสนอร่อยพร้อมทังขนมนานาชนิด และเครื่องดื่มที่หลากหลาย ที่ใครๆ ต่างพูดถึง มีให้บริการเต็มอิม ริมชาดหาดที่ขาวละเอียด พักผ่อนใต้ต้นไม้ร่มรื่น ทีหาดมอแกนเบย์ 

14:15 น.     ก่อนออกไปทํากิจกรรมดําน้ำ เลิฟอันดามันชวนทุกท่านสนุกกัน โดยการเก็บขยะรักษาความสะอาดบริเวณหน้าหาดมอแกนเบย์ 

14:30 น.     ได้เวลาสนุกกับกิจกรรมดําน้ำ  มาสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลเมียนมาร์  ไม่ว่าจะแหวกว่ายไปทางไหนก็สัมผัสได้ถึง ความสวยงามที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดที่พร้อมต้อนรับทุกท่าน  อาทิเช่น ปลาฉลามครีบดํา ลูกปลา ฉลามขาว ครอบครัวปลาการ์ตูน และสมบรูณ์ของปะการัง 7 สี อาทิเช่นประการรังเขากวาง (STAGHORN CORAL)  ล้อมรอบไปด้วย ปะการังสีนําเงิน (BLUE CORAL) และเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเล อย่างน่ามหัศจรรย์ 

15:30 น.     บอกลาความบริสุทธิของท้องทะเลมุ่งหน้าสู่เกาะสอง เพื่อรับเอกสารผ่านแดน 

17:00 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) รถตู้พร้อมบริการส่งกลับที่พักในตัวเมืองระนองโดยสวัสดิภาพ 

 

*** ทั้งนี การทําโปรแกรมอาจะมีการเปลียนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ *** 

  หมายเหตุ  :  

● หลังจากจบโปรแกรมลูกค้าสามารถเดินทางกลับได้โดยรถทัวร์ (บขส.) เที่ยว 20.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นสายการบินนก แอร์จะต้องเดินทางกลับไฟท์วันถัดไปเท่านัน)

● ขั้นตอนการดําเนินการผ่านแดนอาจล่าช้า ในวันที่เป็นวันหยุด / เทศกาล / หรือวันที่มีอัตราการเดินทางสูง  

07:00     Van service to pick up customers from accommodations in Ranong town / bus station / airport heading to Kienglae ​​restaurant, Ranong

07:30     At the pier, Kieng Lek Restaurant, Ranong, check in with morning snacks And check the documents that Love Andaman has prepared in advance

08:00     The boat is ready to depart for Koh Song Myanmar port to stand for border crossing into Myanmar. Which takes a short time

08:15     Departure from the Two Islands Pier in Myanmar. During the journey, we will pass "Victoria Point" the southernmost region of Myanmar. The boat will cruise through hundreds of islands. Which is still pure Of the Myanmar coast That has been closed for hundreds of years

(Travel time is 1 hour 45 minutes)

10:00     Arriving "Nakinyo Island" is the time to relax and see the beauty of the beach at "Moken Bay", a beautiful white sand beach.

Then walk to study nature from "Moken Bay" to "Sister Bay", the beautiful twin bay. To admire the abundance of pure tropical rain forest

Excited about Hin Nong Hippo This stone looks on the other side, like a wonderful natural whale. This route is called the Jurassic view point. It is a hundred million-year-old rock path. As a viewpoint It is a spot to view tens of thousands of stone piles, stacked together, which is thousands of years old granite, inviting everyone. Fun with imagination Suitable for people who like to take pictures. And rest in his own way Which takes about 30 minutes to walk (round trip)

12:00     Get a full time with buffet food. And boiled seafood dipping Delicious, with all kinds of desserts And a variety of drinks that everyone is talking about White sand beachfront Resting under shady trees At Moken Bay Beach

14:15     Before going out to dive in Love Andaman, invite everyone to have fun By keeping clean garbage in front of Moken Bay Beach

14:30     It's time to enjoy the dive activities. Come to experience the beauty of the sea, Myanmar No matter where you swim, you can feel it. The beauty beneath the sea is full of many kinds of fish that are ready to welcome you, such as shark fins, white shark fish, clown fish family. And the perfection of 7 color coral such as the stag's nest (STAGHORN CORAL) surrounded by Blue Coral (Blue Coral) and full of sea anemone Wonderfully

15:30     Say goodbye to the purity of the sea heading to the second island. To receive documents in transit

17:00     Arrive at Ranong Customs Pier (Lighthouse) Van with return service to accommodation in Ranong city safely

*** All programming may be subject to change depending on weather and natural changes ***

Note  : 

● After the program ends, customers can return by bus (Transport Company) from 20:00 onwards (except Nok Airlines Air must travel back to fight only the next day)

● The process of crossing may be delayed. On days that are holidays / festivals / or days with high travel rates

Period Detail Price  
15 Sep  -  15 May 2020 Adult USD 128
Booking Now!!
15 Sep  -  15 May 2020 Children USD 103
Booking Now!!

Price

128 USD

Travel Date

15 Sep - 15 May 20

All Trip

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking Now!!

Share this tour