ทัวร์เต็มวัน เชียงราย & สามเหลี่ยมทองคำ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ) ทัวร์เต็มวัน เชียงราย & สามเหลี่ยมทองคำ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)

ทัวร์เต็มวัน เชียงราย & สามเหลี่ยมทองคำ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ทัวร์เต็มวันเชียงราย & สามเหลี่ยมทองคำ

การเดินทางอันยาวนานจากเชียงใหม่บนถนนที่งดงามด้วยวิวธรรมชาติสองข้างทาง ทั้งทิวเขาและหุบเขา ผ่านบ่อน้ำแร่ที่อำเภอแม่ขะจานและตัวเมืองเชียงราย แวะหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าและอาข่า, เที่ยวชมหมู่บ้านที่ดูเรียบง่าย ชุดชาวเขาที่แปลกตา  จากนั้นไป “แม่สาย” ริมชายแดนพม่าและจุดสูงสุดในประเทศไทย สนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าพม่า รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านในท้องถิ่น  

 

จากนั้น ไปเยี่ยมชม “สามเหลี่ยมทองคำ” สถานที่ที่แผ่นดิน 3 ประเทศมาจรดกัน (ลาว, พม่า & ไทย) ชมวิวแม่น้ำโขง เยี่ยมชมวัตถุโบราณที่เชียงแสน เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรทางเหนือของไทย จากนั้น เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

รายการทัวร์:

 

7:00 น. : เดินทางด้วยรถไปตามเส้นทางดอยสะเก็ด – เชียงราย ผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนและหุบเขาน้อยใหญ่  ป่าเขียวขจี เมืองเล็กๆ และหมู่บ้านอันงดงาม

 

9:30 น. : แวะพักที่บ่อน้ำพุร้อนที่แม่ขะจาน  ก่อนจะไปยังตัวเมืองเชียงราย

 

11:00 น. : เยี่ยมชมหมู่บ้านเย้าและอาข่า ชมวิถีชีวิตชาวเขา แต่ละเผ่ามีวัฒนธรรม การแต่งกายและประเพณี รวมถึงภาษาเป็นของตนเอง จากนั้น เยี่ยมชมเมืองโบราณเชียงแสน  อาณาจักรแรกของประเทศไทย เชียงแสนเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจนถึงศตวรรษที่ 13 เมื่อกษัตริย์เมงรายได้ย้ายเมืองหลวงมาที่เชียงราย  จากศตวรรษที่ 16-18 พม่าเข้าครองอาณาจักรแห่งนี้ อาณาจักรแห่งนี้จึงถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่ออาณาจักรไทยยกทัพมาตีเชียงรายคืนไปเป็นของไทย เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง จึงมีซากเมืองโบราณให้ศึกษา

 

12:30 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

 

13:30 น. : จากนั้น มุ่งหน้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ ริมชายแดนไทย-ลาว-พม่า งดงามด้วยวิวแม่น้ำและทิวทัศน์ของทั้งสามประเทศ จากนั้น มุ่งสู่แม่สาย, เมืองชายแดนติดพม่าและจุดสูงสุดของไทย  แวะซื้อของฝากจากพม่า

16:30 น. : กลับสู่เชียงใหม่  

19:30 น. : กลับถึงโรงแรมในเมืองเชียงใหม่

Pickup Time: 7.00 น. เช้า

Tour Starts Time: 7.30 น. เช้า

Duration: 12.5 ช.ม.

แพ็คเกจนี้รวม:

 

 • ทัวร์เต็มวัน เชียงราย & สามเหลี่ยมทองคำ (เดินทางพร้อมลูกทัวร์ท่านอื่นๆ)
 • มีอาหารกลางวัน
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยบริการ

 

 

ช่วงเวลาทำการจอง: 27 ก.ย. 2010 ถึง 31 ต.ค. 2018
ช่วงเวลาที่เดินทาง: 27 ก.ย. 2010 ถึง 31 ต.ค. 2018

 

 

โปรดตรวจสอบเวลาออกเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาทีที่ล็อบบี้ของโรงแรมการรอคอยไกด์นำเที่ยวจะอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมรอคุณอยู่ 10 นาทีถ้าคุณไม่สามารถหาหรือติดต่อคุณการเดินทางจะเป็นเรื่องปกติคุณต้องจ่ายค่าเดินทางในการเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ โปรดเข้าใจ บริการรับส่งจากโรงแรมอื่น ๆ ในบริเวณอื่น ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อโรงแรมและค่าบริการเพิ่มเติม (การสำรองที่นั่งจะเรียกเก็บแยกต่างหาก) -  โปรดทราบว่าเมื่อจองหนังสือโปรดใช้ชื่อและข้อมูลเมื่อเช็คอินที่โรงแรมเพื่อให้พนักงานของเราเข้าใจผิดในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม -  หากชื่อโรงแรมไม่ตรงกับชื่อที่จองในขณะทำการจองโปรดติดต่อเราล่วงหน้าและตรวจสอบหมายเลขห้อง ถ้าคุณไม่ได้ติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุณอาจพลาดรถรับส่งสถานการณ์นี้ Hippoontour สิทธิที่จะไม่คืนเงินโปรดเข้าใจ ไม่รวมไดรเวอร์และเคล็ดลับการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากสภาพการจราจรหรือสภาพอากาศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

        ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ชื่อลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มการจอง จะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทาง
 • สำหรับวีซ่าเข้าเมืองและวีซ่าทรานซิท จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางแล้ว
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศหรือวีซ่าทรานซิท ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างถี่ถ้วนเมื่อได้รับรายละเอียดการจอง กำหนดการเที่ยวบิน และเอกสารการเดินทาง (Travel Voucher) ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • โปรดตรวจสอบสกุลเงินที่ปรากฏในแพ็คเก็จให้ถูกต้อง สกุลเงินที่ปรากฏนั้นจะเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมช่วงฤดูท่องเที่ยวและวันหยุดเพิ่มเข้ามา
 • พนักงานของHippo On Tourมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นอื่น
 • ก่อนการออกเอกสารการเดินทาง ราคาตั๋วและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า และมีการออกเอกสารการเดินทางแล้วเท่านั้น
 • Hippo On Tour ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณีที่จำเป็น
 • การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองของ Hippo On Tour เพื่อความเข้าใจของท่าน
 • แพ็คเก็จไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการใดๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจองใดๆ หลังจากที่บริษัทได้ออกเอกสารการเดินทางให้ลูกค้าแล้ว จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจองเดิม และจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง กรุณาอ่านนโยบายเรื่องการยกเลิกการจองของHippo On Tourเพื่อความเข้าใจของท่าน
 • ลูกค้าจะต้องให้อีเมลล์ที่ถูกต้อง และยินยอมให้อีเมลล์ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับHippo On Tour รับเอกสารการเดินทางและอีเมล์ยืนยันการจอง ทั้งนี้ Hippo On Tour จะไม่รับผิดชอบต่อเอกสารการเดินทางหรืออีเมล์ยืนยันการจองที่ท่านไม่ได้รับ
 • www.hippoontour.com อาจขอให้ลูกค้าส่งสำเนาบัตรเครดิต (ทั้งด้านหน้าและหลัง) และส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกลับมา อันเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบและปกป้องลูกค้าจากการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตไปใช้โดยบุคคลที่ 3 เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์อาจขอความร่วมมือข้างต้นจากลูกค้า แม้ว่าลูกค้าอาจชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายินยอมส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ www.hippoontour.com ตามที่เจ้าหน้าที่สำรองทัวร์ได้แจ้งไป
 • กรุณาอย่านำตั๋วไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ

 

 

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more